Особливості властивостей кислих солей

Дещо інші властивості у кислих солей. Вони можуть вступати в реакції із збереженням і з руйнуванням кислого іона. Наприклад, реакція кислої солі з лугом призводить до нейтралізації кислої солі і руйнування кислого іона, наприклад:
NaHSO4 + КІН = KNaSO4 + Н2O
подвійна сіль
Na + + HSO4- + К + + ОН- = К + + Na + + SO24- + Н2O
HSO4- + OH- = SO24- + Н2О
Руйнування кислого іона можна представити таким чином:
HSO4-⇄ H + + SO42-
H + + SO24- + OH- = SO24- + H2O
Руйнується кислий іон і при реакції з кислотами:
Mg (HCO3) 2 + 2НСl = MgCl2 + 2Н2Сo3
Mg2 + + 2НСО3- + 2Н + + 2Сl- = Mg2 + + 2Сl- + 2Н2O + 2СO2
2НСО3- + 2Н + = 2Н2O + 2СO2
HCO3- + Н + = Н2O + СО2
Нейтралізацію можна проводити тієї ж лугом, якою утворено сіль:
NaHSO4 + NaOH = Na2SO4 + Н2O
Na + + HSO4- + Na + + ОН- = 2Na + + SO42- + H2O
HSO4- + OH- = SO42- + Н2O
Реакції з солями протікають без руйнування кислого іона:
Са (НСO3) 2 + Na2CO3 = СаСО3 + 2NaHCO3
Са2 + + 2НСO3- + 2Na + + СО23- = CaCO3 ↓ + 2Na + + 2НСO3-
Ca2 + + CO23- = CaCO3
■ 123. Напишіть в молекулярній і іонної формах рівняння наступних реакцій:
а) гидросульфид калію + соляна кислота;
б) гідрофосфат натрію + їдке калі;
в) дигідрофосфат кальцію + карбонат натрію;
г) гідрокарбонат барію + сульфат калію;
д) гідросульфіт кальцію + азотна кислота. (Див. Відповідь)

Посилання на основну публікацію