Основні властивості хрому

 Хром – твердий метал блакитного кольору. У кисні горить з утворенням Сг2о3, реагує з водними парами:

 

2Cr + 3h2o, в = Сг2о3 + 3Н2.

 

Реагує з Хел:

 

2Cr + 3Cl2 = 2CrCl3.

 

З концентрованою Н2ЅО4 і НNO3 спостерігається пасивація. При нагріванні:

 

2Cr + 6H2SO4 = файлів CR2(ЅО4)3 + 3SO2 + 6н 2 о,

СГ + 6HNO3 = СГ(NО3)3 + 3NO2 + 3h2o, ст.

 

В розбавлених кислотах хром реагує при нормальних температурах, утворюючи сіль файлів CR2+. Обробляючи її розчином гідроксиду натрію спостерігається випадання жовтого осаду:

 

2NaOH CrCl2 + = СГ(он)2 + 2NaCl,

 

При реакції солі Сг3+ з лугами студенообразный випадає осад зеленого кольору, який має амфотерний характер:

 

2Cr2(ЅО4)3 + 6NaOH = 2Cr(ах)3 + 3Na2SO4.

 

Оксиди отримують прожарюванням дихроматов (К + і NН 4+):

 

4K2Cr2O7 = 2Cr2O3 + 4K2CrO4 + 3O2.

 

При сплавці оксиду хрому (III) з лугами, содою і кислими солями отримують:

 

Сг2о3 + 2NaOH = 2NaCrO2 + Н2О,

Сг2о3 + Na2со3 = 2NaCrO2 + СО2,

Сг2о3 + 6KHSO4 = файлів CR2(ЅО4)3 + 3K2SO4 + 3h2o, ст.

CrO3 – ангідрид хромової і дихромовой кислоти H2CrO4 H2Cr2O7, яскраво-червоного кольору, кристали розчиняються в воді:

 

CrO3 + 2KOH = K2CrO4 + Н2О.

Посилання на основну публікацію