Основні положення теорії електролітичної дисоціації

Узагальнимо відомості про електролітичноїдисоціації у вигляді основних положень нині загальновизнаної теорії. Вона полягає в наступному.

Іони – це одна з форм існування хімічного елемента. Властивості іонів абсолютно не схожі на властивості атомів, які їх утворили. Наприклад, атоми металу натрію Na0 енергійно взаємодіють з водою, утворюючи при цьому луг (NaOH) і водень Н2 у той час як іони натрію Na + таких продуктів не утворюють. Хлор Сl2 має жовто-зелений колір і різкий запах, отруйний, а іони хлору Сl- безбарвні, неотруйні, позбавлені запаху. Нікому не прийде в голову використовувати в їжу металевий натрій і газоподібний хлор, в той час як без хлориду натрію, що складається з іонів натрію і хлору, неможливо приготування їжі.

У результаті взаємодії електроліту з молекулами води утворюються гідратовані, т. Е. Пов’язані з молекулами води, іони.

Отже, по наявності водної оболонки іони ділять на гідратовані (в розчинах і кристалогідратів) і негідратірованние (в безводних солях).

Властивості гідратованих і негідратірованних іонів відрізняються, як ви змогли вже переконатися на прикладі іонів міді.

Отже, існує ще одна класифікація іонів – по знаку їх заряду.

У розчинах електролітів сума зарядів катіонів дорівнює сумі зарядів аніонів, внаслідок чого ці розчини електронейтральні. Поряд з процесом дисоціації (розпад електроліту на іони) протікає і зворотний процес – асоціація (з’єднання іонів). Тому в рівняннях електролітичноїдисоціації слабких електролітів замість знака рівності ставлять знак оборотності.

Слід враховувати, що дисоціація електролітів по другій ступіні відбувається набагато слабкіше, ніж по першій. Дисоціація по третьому ступені при звичайних умовах майже не відбувається.

Усі кислоти об’єднує те, що вони при дисоціації обов’язково утворюють катіони водню. Тому логічно припустити, що загальні характерні властивості кислот – кислий смак, зміна забарвлення індикаторів та інших. – Обумовлені саме катіонами водню.

Очевидно, що властивості солей визначаються як катіонами металу, так і аніонами кислотного залишку. Так, солі амонію мають як спільні властивості, обумовлені іонами, так і специфічні, зумовлені різними аніонами. Аналогічно, загальні властивості сульфатів – солей сірчаної кислоти – визначаються іонами, а різні – різними катіонами. На відміну від многоосновних кислот і підстав, що містять кілька гідроксид-іонів, такі солі, як K2SO4, Al2 (SO4) 3 І Т. Д.

Посилання на основну публікацію