Основні положення сучасної клітинної теорії – коротко

Клітина – основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, найменша жива система. Саме на рівні клітини виявляються всі властивості життя. Вона може існувати як окремий організм (бактерії, одноклітинні рослини, тварини і гриби) або ж входити до складу тканин багатоклітинних організмів.

Наукова теорія є узагальненням наукових даних про об’єкт дослідження. Це в повній мірі стосується клітинної теорії, створеної двома німецькими дослідниками М. Шлейденом і Т. Шванном в 1839 р

Основні положення сучасної клітинної теорії:

  • Всі прості і складні організми складаються з клітин, здатних до обміну з навколишнім середовищем речовинами, енергією, біологічної інформацією.
  • Клітина – елементарна структурна, функціональна і генетична одиниця живого.
  • Клітина – елементарна одиниця розмноження і розвитку живого.
  • У багатоклітинних організмах клітини диференційовані за будовою і функціями. Вони об’єднані в тканини, органи і системи органів.
  • клітина являє собою елементарну, відкриту живу систему, здатну до саморегуляції, самовідновлення і відтворення.

Будучи багато в чому недосконалою, проте клітинна теорія довела єдність живої природи і дала потужний поштовх до подальших досліджень і розвитку цитології як самостійної біологічної науки. На нинішньому етапі наші знання про клітці великі, але не завжди є достатніми для розуміння механізмів її функціонування.

Посилання на основну публікацію