Основи, їх класифікація та властивості

Всі основи, крім розчину аміаку у воді, являють собою тверді речовини, що мають різне забарвлення. Наприклад, гідроксид кальцію Са (ОН) 2 білого кольору, гідроксид міді (II) Сі (ОН) 2 блакитного кольору, гідроксид нікелю (II) Ni (OH) 2 зеленого кольору, гідроксид заліза (III) Fe (OH) 3 червоно- бурого кольору і т. д.

Водний розчин аміаку NH3 • Н2O, на відміну від інших основ, містить не катіони металу, а складний однозарядний катіон амонію і існує тільки в розчині (цей розчин вам відомий під назвою нашатирного спирту). Він легко розкладається на аміак і воду.

Однак, якими б різними не були основи, всі вони складаються з іонів металу і гидроксогрупп, число яких дорівнює ступеня окислення металу.

Всі основи, і в першу чергу лугу (сильні електроліти), утворюють при дисоціації гідроксідіони ОН-, які і обумовлюють ряд загальних властивостей: милкость на дотик, зміна забарвлення індикаторів (лакмусу, метилового оранжевого і фенолфталеїну), взаємодія з іншими речовинами.

Посилання на основну публікацію