Органічна хімія — коротко

Органічна хімія – розділ хімії, що вивчає сполуки вуглецю, а також їх будови, властивості, взаємоперетворення.

До органічних речовин відносяться оксиди вуглецю, вугільна кислота, карбонати, гідрокарбонати. На даний момент відомо близько 30-ти мільйонів органічних речовин і ця кількість продовжує зростати. Величезна кількість з’єднань пов’язано зі специфічними властивостями вуглецю. По – перше, атоми даного елемента здатні з’єднуватися один з одним в ланцюзі довільної довжини. Це з’єднання може бути не тільки послідовним, але і розгалуженим, циклічним. Між атомами вуглецю виникають різні зв’язку: одинарні, подвійні і потрійні. По – друге, валентність вуглецю в органічних сполуках дорівнює IV. Це означає, що у всіх органічних сполуках, атоми вуглецю знаходяться в збудженому стані, маючи 4 неспарених електрона, активно шукають свою пару. Тому атоми вуглецю мають можливість утворювати 4 зв’язку з атомами інших елементів. До таких елементів відносяться: водень, кисень, азот, фосфор, сірка, галоген. З названих, найбільш часто вуглець зв’язується з воднем, киснем і азотом.

Посилання на основну публікацію