Оксид сірки (IV)

 

Оксид сірки (IV) SO3 – ангідрид сірчаної кислоти. Це безбарвна рідина, яка твердне вже при 7°С, тому зберігати потрібно ангідрид в морозильній камері.

 

Одержання оксиду сірки.

 

Основним методом отримання сірчаного ангідриду вважається окислення SO2 (проводять тільки в присутності каталізатора і при високому тиску):

 

2SO2 + O2 ⇆ 2SO3 + Q,

 

Реакція оборотна, можна змістити рівновагу в бік продуктів реакції тільки при зниженні температури (за принципом Ле Шательє).

 

Хімічні властивості оксиду сірки.

 

1. Бурхливо взаємодіє з водою, утворюючи сірчану кислоту:

 

SO3 + H2O = H2SO4,

 

2. SO3 дуже добре розчиняється в 100% H2SO4. Такий розчин називається олеумом:

 

SO3 + H2SO4 = H2SO4 • SO3.

Посилання на основну публікацію