Оксид азоту (V) N2O5

Будова молекули

Оксид азоту (V) – ангідрид азотної кислоти, побудований з іонів NO2 + і NO3-, в газовій фазі і розчині складається з молекул N2O5.
Фізичні властивості

Азотний ангідрид – безбарвні гігроскопічні кристали, температура сублімації 32,3 ° С. Нестійкий і протягом декількох годин розпадається, при нагріванні – з вибухом.

Хімічні властивості

Розкладання:

2N2O5 = 4NO2 + O2.

При розчиненні у воді утворює азотну кислоту:

N2O5 + H2O = 2HNO3.

Є сильним окислювачем:

N2O5 + I2 = I2O5 + N2.

Отримання

Утворюється при пропущенні азотної кислоти через колонку з оксидом фосфору (V):
2HNO3 + P2O5 = N2O5 + 2HPO3,

реакція протікає при -10 ° С.
Виходить при окисленні оксиду азоту (IV) озоном:
2NO2 + O3 = N2O5 + O2.

Посилання на основну публікацію