Оксид азоту (IV)

Оксид азоту (IV) – бурий газ. Дуже отруйний! Для NO2 характерна висока хімічна активність.

Способи отримання.

1. Оксид азоту (IV) утворюється при окисленні оксиду азоту (I) і оксиду азоту (II) киснем або озоном:

2NO + O2 → 2NO2

2. Оксид азоту (IV) утворюється при дії концентрованої азотної кислоти на неактивні метали.

Наприклад, при дії концентрованої азотної кислоти на мідь:

4HNO3 (конц.) + Cu → Cu (NO3) 2 + 2NO2 + 2H2O

3. Оксид азоту (IV) утворюється також при розкладанні нітратів металів, які в ряді електрохімічної активності розташовані правіше магнію (включаючи магній) і при розкладанні нітрату літію.

Наприклад, при розкладанні нітрату срібла:

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Хімічні властивості.

1. Оксид азоту (IV) реагує з водою з утворенням двох кислот – азотної і азотистої:

2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2

Якщо розчинення NO2 у воді проводити в надлишку кисню, то утворюється тільки азотна кислота:

4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3

Оскільки азотистая кислота нестійка, то при розчиненні NO2 в теплій воді утворюються HNO3 і NO:

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

При нагріванні виділяється кисень:

4NO2 + 2H2O → 4HNO3 + O2

2. При розчиненні оксиду азоту (IV) в лугах утворюються нітрати і нітрити:

 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

4NO2 + 2Ca (OH) 2 → Ca (NO2) 2 + Ca (NO3) 2 + 2H2O

У присутності кисню утворюються тільки нітрати:

4NO2 + 4NaOH + O2 → 4NaNO3 + 2H2O

3. Оксид азоту (IV) – сильний окислювач. В атмосфері оксиду азоту (IV) горять фосфор, вугілля, сірка, оксид сірки (IV) окислюється до оксиду сірки (VI):

2NO2 + 2S → N2 + 2SO2

2NO2 + 2C → N2 + 2CO2

10NO2 + 8P → 5N2 + 4P2O5

NO2 + SO2 → SO3 + NO

4. Оксид азоту (IV) димеризуется:

2NO2 ⇄ N2O4

Посилання на основну публікацію