Оборотні хімічні реакції

На відміну від необоротних хімічних реакцій, оборотні хімічні реакції протікає до кінця, тобто не завжди вихідні речовини повністю перетворюються на продукти реакції. Причиною такого явища служать умови для протікання реакції в протилежному напрямку. Наприклад,

 

H2 + I2 = 2 HI (k1, T=200°C),

 

А при нагріванні HI до 180°С, кислота починає розкладатися на водень і йод, і константа швидкості буде іншою:

 

2HI = H2 + I2 (k2, Т=180°С),

 

Тобто в даних умовах не відбудеться ні повного розкладання HI (т. к. продукти можуть знову реагувати один з одним), ні повної освіти HI.

Хімічні реакції, які при одних і тих же умовах можуть йти в протилежних напрямках, називаються оборотними.

При написанні рівнянь оборотної реакції замість знака «=» ставлять знак оборотності – дві протилежні стрілки – «Незворотні хімічні реакції». Реакцію, що протікає зліва направо, називають прямою (константа швидкості k1), а реакцію, що протікає справа наліво, – зворотного (константа швидкості k2).

В оборотних реакціях швидкість прямої реакції спочатку має максимальне значення, а по ходу реакції зменшуються концентрації вихідних речовин.

Зворотна реакція в початковий момент часу має мінімальну швидкість, яка збільшується у міру наростання концентрації продуктів реакції.

Нарешті настає такий момент, коли швидкості прямої і зворотної реакції зрівнюються, і такий стан називається хімічною рівновагою.

Посилання на основну публікацію