Оборотні та необоротні хімічні реакції

На цьому уроці розглянемо, як ці реакції протікають. Залежить це від поведінки вихідних речовин, що беруть участь в реакції – реагенти. Якщо вони повністю перетворюються в кінцеві речовини – продукти, то реакція є незворотною. Ну, а якщо кінцеві продукти знову перетворюються в вихідні речовини, то реакція оборотна. З огляду на це сформулюємо визначення:

Оборотна реакція – це певна реакція, що протікає при одних умовах в прямому і зворотному напрямках.

Згадайте, на уроках хімії вам демонстрували наочний приклад оборотної реакції отримання вугільної кислоти:

CO2 + H2O <-> H2CO3

Необоротна реакція – це певна хімічна реакція, яка йде до кінця в одному конкретному напрямку.

Прикладом є реакція горіння фосфору: 4P + 5O2 → 2P2O5

Одними із свідчень незворотності реакції є випадання осаду або виділення газу.

Посилання на основну публікацію