Номенклатура і ізомерія альдегідів

Залежно від будови вуглеводневого радикала, пов’язаного з альдегідної групою, розрізняють граничні, неграничні, ароматичні, гетероциклічні та інші альдегіди.

Відповідно до номенклатури ІЮПАК назви граничних альдегідів утворяться від назви алкана з тим же числом атомів вуглецю в молекулі за допомогою суфікса -аль.

Нумерацію атомів вуглецю головного ланцюга починають з атома вуглецю альдегідної групи. Оскільки ця функціональна група завжди розташовується на кінці вуглецевого ланцюга, альдегідний атом вуглецю отримує номер 1 і вказувати цифрою становище цієї групи у назві речовини немає необхідності.

Поряд з систематичної номенклатурою використовують і тривіальні назви широко застосовуваних альдегідів (табл. 6). Ці назви, як правило, утворені від назв карбонових кислот, відповідних альдегидам.

Для назви кетонів за систематичною номенклатурою кетогруппу позначають суфіксом -він і цифрою, яка вказує номер атома вуглецю карбонільної групи (нумерацію слід починати від найближчого до кетогруппу кінця ланцюга).

Для альдегідів характерний тільки один вид структурної ізомерії – ізомерія вуглецевого скелета, яка можлива з бутаналь (див. Табл. 6), а для кетонів

Тривіальні назви і температури кипіння деяких альдегідів

також і ізомерія положення карбонільної групи (запишіть структурні формули ізомерів пентанона і назвіть їх). Крім цього, для них характерна і межклассовая ізомерія (пропаналь і пропанон).

Посилання на основну публікацію