Неорганічні речовини

Хімія займається вивченням методів перетворення одних хімічних неорганічних речовин в інші. За останній час було відкрито понад 10 мільйонів важливих неорганічних сполук, що відіграють важливу роль в житті кожної людини.

Жодне сучасне промислове виробництво (хімічна, енергетична, атомне) не може обійтися без сучасних чистих неорганічних сполук, без яких не може існувати напівпровідникова техніка, квантова електроніка, оптичні матеріали та ін. галузі.

Приклад:

  • Такі неорганічні речовини (сполуки) як сірководень H2S, аміак NH3, хлороводородная кислота HCl служать для очищення і розділення фракцій бензину.
  • Цеоліти використовуються в якості осушувачів, які знайшли своє широке застосування в транспортуванні газів в особливо низьких температурах.
  • Вуглець використовується для промислового отримання бензолу з ацетилену.
Посилання на основну публікацію