Ненасичені, насичені і пересичені розчини

При розчиненні твердого або газоподібного речовини в розчиннику при постійному тиску і температурі (р = const, T = const) концентрація розчину не прагне до нескінченності.

Насичений розчин – це розчин, у якому при даній температурі речовина ще може розчинятися.

В деякий момент растворяемое речовина перестає розчинятися, т. к. досягнута певна його концентрація, яка вже більше не змінюється і залишається величиною постійною, тобто розчин досяг фазового рівноваги. 

Насичений розчин – розчин, в якому растворяемое речовина при даній температурі більше не розчиняється, тобто розчин, що знаходиться в рівновазі з растворяемым речовиною.

При зміні температури або тиску можна продовжити процес розчинення. При цьому отримаємо розчин, що містить розчиненої речовини більше, ніж його має бути в звичайних умовах в насиченому розчині. Такий розчин називається пересиченим.

Пересичені розчини – це нестійкі, нерівноважні системи, які, наприклад, при легкому струсі судини або введенні в розчин кристалів речовини, що знаходиться в розчині, переходять в рівноважний стан, виділяючи надлишок розчиненого речовини, і розчин стає насиченим.

Насичені розчини в залежності від значення розчинності речовин поділяються на:

  • концентровані, в яких маси розчиненої речовини і розчинника порівнянні між собою;
  • розбавлені, в яких маса розчиненої речовини в кілька разів менше, ніж маса розчинника.
Посилання на основну публікацію