Найважливіші хімічні речовини, застосовувані в побуті

 Т кип. — температура кипіння, Тпл. — температура плавлення.

Адипинова кислота (СН2)4(СООН)2 — безбарвні кристали, розчинні у воді. Т. пл. 153 °С. Утворює солі — адипинати. Застосовується для видалення накипу.

 

Азотна кислота HNO3 — безбарвна рідина з різким запахом, необмежено розчинна у воді. Т. кіп. 82,6 °С. Сильна кислота, викликає глибокі опіки і вимагає обережності в обігу. Утворює солі — нітрати.

 

Алюмокалиевые галун KAl(SO4)2•12Н2О — подвійна сіль, безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 92 °С.

 

Амілацетат СН3СООС5Н11 (аміловий ефір оцтової кислоти) — безбарвна рідина з фруктовим запахом, органічний розчинник і аромат.

 

Амінокислоти — органічні речовини, в молекулах яких є карбоксильні групи СООН і аміногрупи NH2. Входять до складу білків.

 

Аміак NH — безбарвний газ з різким запахом, добре розчинний у воді, утворює гідрат аміаку NH3•Н2О.

 

Аміачна (амонійна) селітра, див. Нітрат амонію. Анілін (аминобензол, фениламин) C6H5NH2 — в’язка безбарвна рідина, темніє на світлі і на повітрі. Не розчиняється в воді, розчиняється в етиловому спирті і діетиловому ефірі. Т кип. 184 °С. Отруйний.

 

Арахідонова кислота З 19 Н 31 СООН — ненасыщенная карбонова кислота з чотирма подвійними зв’язками в молекулі, безбарвна рідина. Т кип. 160-165 °С. Входить до складу рослинних жирів.

 

Аскорбінова кислота (вітамін С), органічна речовина складної будови — безбарвні кристали, що чутливі до нагрівання. Бере участь в окисно-відновних процесах живого організму.

 

Ацетальдегід (оцтовий альдегід) СН3СНО — безбарвна летюча рідина з характерним запахом, добре розчинна у воді. Т кип. 21 °С.

 

Ацетати — солі оцтової кислоти.

 

Ацетат натрію (оцтовокислий натрій) CH3COONa • ЗН2О — безбарвні кристали, добре розчинні у воді. Тпл. 58 °С

 

(Тпл. безводного ацетату натрію 324 °С). У водному середовищі створює лужне середовище за рахунок гідролізу.

 

Ацетат свинцю (свинцевий цукор) Рb(СН3СОО)2•ЗН2О — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 75 °С (Тпл. безводного ацетату свинцю 280 °С).

 

Ацетон (СН3)2СО — безбарвна летюча і вогненебезпечна рідина, необмежено розчинна у воді. Т кип. 56 °С, Органічний розчинник.

 

Біла магнезія, див. Карбонат магнію.

 

Білки — біополімери, що складаються із залишків амінокислот. Грають найважливішу роль в процесах життєдіяльності.

 

Бензин — суміш легких вуглеводнів; виходить при нафтопереробці. Т кип. від 30 до 200 °С. Пальне і органічний розчинник.

 

Бензойна кислота С6Н5СООН — безбарвна кристалічна речовина, погано розчиняється у воді. Вище 100 °С розкладається.

 

Бензол С6Н6 — ароматичний вуглеводень. Т кип. 80 °С. Горючий, отруйний.

 

Бертоллетова сіль, див. Хлорат калію.

 

Бетаїн (тріметілгліцін) ( CH3)3N + CH2COO — органічна речовина, добре розчинна у воді, міститься в рослинах (наприклад, буряки).

 

Борна кислота(ВІН)3 — безбарвна кристалічна речовина, малорозчинна у воді, слабка кислота.

 

Бромат натрію NaBrO3 — безбарвні кристали, розчинні у воді. Плавиться при 384 °с З розкладанням. У кислому середовищі — сильний окислювач.

 

Бура (декагидрат тетраборату натрію) Na2B4O7•10Н2О — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді.

 

Вазелін — світло-жовте або безбарвне жироподібна речовина, суміш важких вуглеводнів. Виходить розчиненням парафіну або церезину у важких нафтових маслах.

 

Винна (виннокаменная) кислота [СН(ОН)]2(СООН)2 — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді і етиловому спирті. Утворює солі — тартрати та гидротартраты.

 

Винний камінь, див. Гідротартрат калію.

 

Віск — жироподібна аморфне речовина рослинного походження, суміш складних ефірів жирних кислот. Плавиться в інтервалі 40-90 °С.

 

Галактоза С6Н 12 О6•Н2О — вуглевод, моносахарид, безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді.

 

Гашене вапно, див. Гідроксид кальцію.

 

Гексаметилентетрамін (уротропін) ( CH2)6N4 — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Температура сублімації 230 °С. В кислому середовищі розкладається з виділенням формальдегіду та аміаку.

 

Гідрат аміаку NH3•Н2О — продукт взаємодії аміаку з водою. Слабке підставу.

 

Гідрокарбонат амонію NH4HCO3 — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді, розкладається при нагріванні.

 

Гідрокарбонат натрію (питна сода, харчова сода) NaHCO3 — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Внаслідок гідролізу дає слаболужну реакцію розчину.

 

Гідроксид калію (їдке калі) КОН — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді з сильним розігріванням. Сильна луг. Викликає хімічні опіки, особливо небезпечні для очей.

 

Гідроксид кальцію (гашене вапно) Са(ВІН)2 — білий порошок, малорозчинний у воді. Виходить взаємодією з водою («гасінням») оксиду кальцію. Володіє лужними властивостями. Їдка речовина.

 

Гідроксид натрію (їдкий натр) NaOH — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді з сильним розігріванням. Сильна луг. Викликає хімічні опіки, особливо небезпечні для очей.

 

Гідрофосфат амонію ( NH4)2HPO4 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Мінеральне добриво (амофос).

Гідрофосфат кальцію (дигідрат) СаНРО4•2Н2О — речовина білого кольору. Мінеральне добриво (преципітат). При нагріванні вище 360 °С відщеплює воду, вище 900 °С перетворюється на дифосфат кальцію Са2Р2О7.

 

Гідроперит ( NH2)2CO •Н2О2 — безбарвна кристалічна речовина, комплексне з’єднання пероксиду водню з карбамідом.

 

Гідросульфіт натрію NaHSO3 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, має отбеливающими властивостями.

 

Гідротартрат калію (винний камінь) ДО(НС4Н4О6)•0,5Н2О — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, кисле на смак. Утворюється при бродінні виноградного соку.

 

Гідрохінон С6Н4(ОН)2 — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді і розчинах лугів. Володіє відновними властивостями.

 

Гіпосульфіт натрію, див. Тіосульфат натрію.

 

Гіпохлорит натрію (тригідрат) NaClO •ЗН2О — зеленувато-жовта кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Т. пл. 26 °З, вище 40 °С розкладається в присутності органічних речовин вибухає. Відбілювач.

 

Глауберова сіль, див. Сульфат натрію.

 

Гліцерин СН(ОН)(СН2ОН)2 — безбарвна в’язка рідина, необмежено розчинна у воді і поглинає вологу з повітря, трьохатомний спирт. Входить до складу жирів у вигляді ліпідів — тригліцеридів (ефірів гліцерину з органічними кислотами).

 

Глюкоза (виноградний цукор) C6H12O6 — вуглевод, моносахарид, безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 146 °С. Міститься в соку всіх рослин у крові людини і тварин.

 

Глюконат кальцію Са[СН2ОН(СНОН)4СОО]2•Н2О (моногідрат) — білий кристалічний порошок, малорозчинний у холодній воді, практично нерозчинний в етиловому спирті.

 

Глюконова (цукрова) кислота СН2(ВІН)(СНОН)4СООН — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді, виходить при окисленні глюкози. Утворює солі — глюконати.

 

Подвійний суперфосфат (моногідрат дигидроортофосфата кальцію) Са(Н2РО4)2•Н2О — білий порошок, розчинний у воді.

 

Діатоміт, див. Діоксид кремнію.

 

Дибутилфталат С6Н4(СООС4Н 9 )2 (бутиловий ефір фталевої кислоти) — безбарвна рідина з фруктовим запахом, малорастворимая у воді. Органічний розчинник та репелент.

 

Дигидроортофосфат амонію NH4H2PO4 — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Добриво (диаммо-фос).

 

Диметцлфталат С6Н4(СООСН3)2 (метиловий ефір фталевої кислоти) — безбарвна летюча рідина. Органічний розчинник та репелент.

 

Діоксид кремнію (кремнезем) SiO2 — білий порошок або прозорі кристали. Тпл. 1500-1705 °С, при охолодженні застигає в стеклообразную масу (кварцове скло). Не взаємодіє з водою і кислотами, крім плавикової (фтороводородной). У природі зустрічається у вигляді кварцу, гірського кришталю, моріону (чорного кварцу), кварцового піску.

 

Діоксид свинцю РbО2 — темно-коричневий порошок, нерозчинний у воді. У кислому середовищі — сильний окислювач.

 

Діоксид сірки (сірчистий газ) SO2 — безбарвний газ з різким задушливим запахом. Розчиняється у воді, утворюючи кислоту.

 

Діоксид титану TiO2 — білий порошок, нерозчинний у воді Пігмент та абразивну речовину.

 

Діоксид вуглецю (вуглекислий газ) СО2 — безбарвний газ, який при звичайному тиску твердне при -78 °С, утворюючи «сухий лід»/ Відносно добре розчинний у воді, утворює слабкий вугільну кислоту.

 

Дихлоретан С2Н4Сl2 — безбарвна рідина, малорастворимая у воді. Т кип. 83 °З, хороший розчинник. Отруйний.

 

Дихлофос (дихлорофос) (СН3О)2Р(О)ОСН=ССl2 — в’язка рідина, розчинна у воді і органічних розчинниках. Отрутохімікат.

 

Дихромат калію (хромпик) К2Сг2О7 — оранжево-червоні кристали, добре розчинні у воді. Тпл. 397,5 °С, при нагріванні вище 600 °С розкладається. Сильний окислювач. Отруйний.

 

Діетиловий ефір (С2Н5)2О — безбарвна летюча вогненебезпечна рідина з характерним запахом, малорастворимая у воді. Т кип. 34,5 °С. Органічний розчинник.

 

Діетілтолуамід (ДЕТА) СН3С6Н4СО N (С2Н5)2 — безбарвна рідина, малорастворимая у воді. Ефективний репелент. 

 

Деревний спирт, див. Метиловий спирт.

 

Залізний купорос (гептагідрат сульфату заліза) F е S О4•7Н2О — зелені кристали, розчинні у воді. На повітрі поступово окисляється.

 

Залізний сурик — оксид заліза( III ) Fe2O3 з домішками. Мінеральна фарба червоно-коричневого кольору.

 

Жовта кров’яна сіль (тригідрат гексацианоферрата ( II ) калію K4[ Fe ( CN )6]•ЗН2О — світло-жовті кристали, розчинні у воді. У XVIII ст. виходила з відходів боєнь, звідки й назва.

 

Жирні кислоти карбонові кислоти, що містять 13 і більше атомів вуглецю.

 

Жири (ліпіди) — тригліцериди (ефіри гліцерину) і жирних кислот.

 

Ізоаміловий спирт (СН3)2С3Н5ОН — безбарвна рідина з неприємним запахом. Т кип. 132 °С. Органічний розчинник.

 

Ізовалеріанова кислота (СН3)2С2Н3СООН — безбарвна рідина, розчинна у воді, діетиловому ефірі і етиловому спирті. Т кип. 176,5 °С. Міститься в корені валеріани.

 

Ізопропіловий спирт (ізопропанол) СН3СН(ОН)СН3 — безбарвна рідина, розчинна у воді. Т кип. 82 °С. Органічний розчинник.

 

Іод I2 — фіолетово-чорні кристали з різким запахом, малорозчинні у воді, розчинні в органічних розчинниках. Легко переганяється.

 

Іодіда калію KI — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 681 °С.

 

Калійна селітра, див. Нітрат калію.

 

Кальцинована сода, див. Карбонат натрію.

 

Камфора С10Н16О — безбарвні кристали з характерним запахом. Тпл. 179 °С, легко переганяється при нагріванні. Розчиняється в органічних розчинниках, у воді малорастворима.

 

Каніфоль — склоподібне речовина жовтого кольору. Тпл.100— 140 °С, складається із смоляних кислот — органічних речовин циклічної будови. Розчинна в органічних розчинниках і оцтовій кислоті, нерозчинні у воді.

 

Карбамід (сечовина) CO ( NH2)2 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 132,7 З С. Продукт білкового обміну в організмі людини і тварин, виводиться з сечею.

 

Карболова кислота, див. Фенол.

 

Карбонат амонію ( NH4)2CO3 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, при нагріванні розкладається.

 

Карбонат калію (поташ) К2СО3 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 901 °С.

 

Карбонат кальцію (крейда, вапняк, мармур) СаСО3 — білий кристалічний порошок, нерозчинний у воді. Розкладається при нагріванні до 900 °С.

 

Карбонат магнію (біла магнезія) MgCO3 — білий пухкий порошок, нерозчинний у воді. Взаємодіє з кислотами, при прожарюванні розкладається до оксиду магнію (паленої магнезії), виділяючи вуглекислий газ.

 

Карбонат натрію (кристалічна сода) Na2CO3•10Н2О — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Тпл. 32,5 °С. При 100 °С втрачає воду, перетворюючись в кальциновану соду — безводний карбонат натрію Na2CO3. У водних розчинах створює лужне середовище за рахунок гідролізу.

 

Карбонові кислоти — це органічні сполуки, що містять в молекулі одну (одноосновные) або кілька груп СООН. Прикладом одноосновной карбонової кислоти є оцтова кислота, а многоосновных — адипиновая, лимонна та ін

 

Карбофос ( CH3O )2O ( S ) SCH ( COOC2H5) — сероорганическое з’єднання, в’язка рідина, малорастворимая у воді, отрутохімікат.

 

Каротин С40Н56 — органічне поєднання складної будови, ненасичений вуглеводень; кристалічна речовина темночервоного або жовтого кольору. Тпл. 178 або 187 °С. Синтезується рослинами при поглинанні світла, в людському організмі переходить у вітамін А — ретинол.

Каустична сода, див. Гідроксид натрію.

 

Гас — суміш вуглеводнів, виходить при нафтопереробці. Т кип. 150-300 °С. Паливо і органічний розчинник.

 

Кізельгур, див. Діоксид кремнію.

 

Клітковина, див. Целюлоза.

 

Корунд, див. Оксид алюмінію.

 

Червона кров’яна сіль K3[ Fe ( CN )6] (гексацианоферрат (Ш) калію) — червоні кристали, розчинні у воді. У XVIII ст. виходила з відходів боєнь, звідки й назва.

 

Крохмаль [С6Н10О5]n — білий аморфний порошок, полісахарид. При тривалому контакті з водою розбухає, перетворюється на клейстері, при нагріванні утворює декстрин. Міститься в картоплі, борошні, крупах.

 

Лакмус — природна органічна речовина, кислотно-основний індикатор (синій в лужному, червоний в кислому середовищі).

 

Лактоза (молочний цукор) С12Н22О11 Н2О — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Міститься в молоці (4-6%), виділяється при згущенні сироватки у вигляді дрібних розсипчастих кристалів з дуже слабким солодким смаком.

 

Лимонна кислота НІС(СН2СООН)2СООН — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді і етиловому спирті. Тпл. 153 °С. Утворює солі — цитрати. Міститься в лимонах і інших плодах.

 

Лінолева кислота С17Н31СООН — безбарвна рідина, непредельная органічна кислота з двома подвійними зв’язками в молекулі. Твердне при -11 °С. Міститься в рослинних жирах.

 

Ліпіди, див. Жири.

 

Ляпіс, див. Нітрат срібла.

 

Марганцівка, див. Перманганат калію.

 

Масляна кислота С3Н7СООН — безбарвна рідина з неприємним запахом. Т кип. 163 °С.

 

Мідний купорос (пентагідрат сульфату міді) CuSO4•5Н2О — кристали блакитного кольору, добре розчинні у воді. На повітрі вивітрюється, покриваючись білим нальотом безводного сульфату міді CuSO4.

 

Крейда, див. Карбонат кальцію.

 

Меркаптани (тиоспирты) — органічні сполуки, що містять групу SH , наприклад, метилмеркаптан CH3SH . Мають огидним запахом.

 

Метагидроксид заліза FeO(OH) — буро-коричневий порошок, нерозчинний у воді, основа іржі.

 

Метасиликат натрію (нонагидрат) Na2SiO3•9Н2О — безбарвна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 47 °З, вище 100 °С втрачає воду. Водні розчини (силікатний клей, розчинне скло) мають сильнолужну реакцію через гідролізу.

 

Метиловий спирт (метанол, деревний спирт) СН3ОН — безбарвна легколетучая рідина, необмежено розчинна у воді. Т кип. 64,5 °С. Отруйний. Смертельна доза для людини 30 г, викликають тяжке отруєння з повною втратою зору.

 

Молочна кислота СН3СН(ОН)СООН — безбарвні кристали, розчинні у воді. Тпл. 25 °С. Утворюється при бродінні лактози та інших вуглеводів.

 

Молочний цукор, див. Лактоза.

 

Монооксид вуглецю (чадний газ) — газ без кольору і запаху, сильна отрута. Утворюється при неповному згорянні органічних речовин.

 

Сечовина, див. Карбамід.

 

Мурашину кислоту НСООН — безбарвна рідина з різким запахом, необмежено розчинна у воді, одна з найбільш сильних органічних кислот. Т кип. 100,7 °С. Міститься у виділеннях комах, у кропиві, хвої. Утворює солі — форміат.

 

Натрієва селітра, див. Нітрат натрію.

 

Нафталін С10Н8 — безбарвна кристалічна речовина з різким характерним запахом, нерозчинна у воді. Переганяється при 50 °С. Отруйний.

 

Нашатирний спирт — 5-10%-й водний розчин аміаку.

 

Нашатир, див. Хлорид амонію.

 

Негашене вапно, див. Оксид кальцію.

 

Ненасичені (ненасичені) жирні кислоти — жирні кислоти, в молекулах яких є одна або кілька подвійних зв’язків.

 

Нітрат амонію (аміачна селітра) NH4NO3 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, поглинає вологу з повітря. Тпл. 170 °С. Азотне добриво.

 

Нітрат калію (калійна або індійська селітра) KNO3 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 336,5 °С.

 

Нітрат натрію (натрієва, або чилійська, селітра) NaNO3 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, поглинає вологу з повітря. Тпл. 308,5 °С.

 

Нітрат срібла (ляпіс) Agno 3 — безбарвні кристали, розчинні у воді, етиловому спирті, діетиловому ефірі і темніють на світлі. Тпл. 210 °С.

 

Озон О3 — модифікація кисню, синій газ з різким запахом. Сильний окислювач. Отруйний. Утворюється при електричному розряді в атмосфері.

 

Оксид алюмінія (корунд), А l2О3 — тугоплавкий білий порошок, нерозчинний у воді.

 

Оксид заліза(Ш) (мумія, крокус, залізний сурик) Fe2O3 — червоно-коричневий порошок. Тпл. 1562 °С.

 

Оксид кальцію (негашене вапно) СаО — білий порошок, взаємодіє з водою з виділенням тепла та утворенням гідроксиду кальцію (гашеного вапна).

 

Оксид магнію (палена магнезія) MgO — білий порошок, що не розчиняється у воді.

 

Оксид свинцю (глет) РbО — жовтий порошок, нерозчинний у воді. Тпл. 886 °С.

 

Оксид хрому Сг2О3 — темно-зелений тугоплавкий порошок, нерозчинний у воді. Поширений пігмент.

 

Оксид цинку ZnO — безбарвні кристали, нерозчинні у воді. При нагріванні до 500 °С жовтіє, при 1725 °С переганяється. Білий пігмент.

 

Олеїнова кислота С17Н33СООН — безбарвна рідина, малорастворимая у воді, без запаху і смаку. Твердне при 13 °С. Ненасыщенная карбонова кислота, що міститься в рослинних жирах у вигляді тригліцеридів.

 

Ортофосфат (фосфат) кальцію Са3(РО4)2 — безбарвна кристалічна речовина, нерозчинна у воді, розчиняється в кислотах. Тпл. 1670 °С. Міститься в зубній і кістковій тканинах людини і тварин.

 

Ортофосфат натрію (тринатрійфосфат) na 3 po 4 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. У водних розчинах створює лужне середовище через гідролізу.

 

Ортофосфорна кислота Н3РО4 — безбарвна кристалічна речовина, необмежено розчиняється у воді. Тпл. 42 °С. Утворює солі — ортофосфати, гидроортофосфаты і дигидроортофосфаты.

 

Пальмітинова кислота С15Н31СООН — безбарвне воскоподібна речовина. Тпл. 63 °С. Насичена жирна кислота. Входить до складу природних жирів у вигляді тригліцеридів.

 

Парафін — воскоподібна речовина, суміш граничних вуглеводнів з числом атомів вуглецю від 18 до 35. Тпл. 40-65 °С.

 

Пергідроль — 30%-й водний розчин пероксиду водню.

 

Перекис водню, див. Пероксид водню.

 

Перманганат калію КМпО4 — темно-фіолетові кристали, добре розчинні у воді. Розкладаються при нагріванні вище 240 °С. Сильний окислювач.

 

Пероксид (перекис) водню Н2О2 — безбарвна рідина, необмежено розчинна у воді. Т кип. 150 °С (з розкладанням). Сильний окислювач.

 

Пероксоборат натрію Na2[ B2(O2)2(OH )4]•6н 2 о – безбарвна кристалічна речовина, малорозчинна у воді, окислювач. Відбілювач.

 

Пероксокарбонат натрію (персоль)2Na2CO3•ЗН2О2 — безбарвна кристалічна речовина малорозчинна, поглинає вологу з повітря. Розкладається при 140 °С, утворюючи карбонат натрію і виділяючи кисень, у водному розчині розкладається при 70 °С. Відбілювач (персоль).

Питна сода, див. Гідрокарбонат натрію.

 

Харчова сода, див. Гідрокарбонат натрію.

 

Кухонна сіль, див. Хлорид натрію.

 

Полісахариди — це вуглеводи складної будови (крохмаль, целюлоза та ін).

 

Поташ, див. Карбонат калію.

 

Преципітат, див. Гідрофосфат кальцію.

 

Пропан С3Н8 — безбарвний горючий газ, вуглеводень.

 

Пропіонова кислота С2Н5СООН — безбарвна рідина, розчинна у воді. Т кип. 141 °С. Слабка кислота утворює солі — пропионаты.

 

Простий суперфосфат — суміш розчинного у воді дигидроор-тофосфата кальцію Са(Н2РО4)2•Н2О і нерозчинного сульфату кальцію CaSO4.

 

Резорцин С6Н4(ОН)2 — безбарвні кристали з характерним запахом, не розчинні у воді і етиловому спирті. Тпл. 109 — 110 °С

 

Саліцилова кислота НОС6Н4СООН — безбарвна кристалічна речовина, малорозчинна у холодній воді, добре розчиняється в етиловому спирті. Тпл. 160 °С.

 

Цукру, див. Вуглеводи.

 

Сахароза С12Н22О11 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 185 °С.

 

Свинцевий сурик Рb3О4 — дрібнокристалічна речовина червоного кольору, нерозчинна у воді. Сильний окислювач. Пігмент. Отруйний.

 

Сірка S8 — кристалічна речовина жовтого кольору, нерозчинна у воді. Тпл. 119,3 °С.

 

Сірчана кислота H2SO4 — безбарвна олієподібна рідина без запаху, необмежено розчинна у воді (з сильним розігрівання). Т кип. 338 °С. Сильна кислота, їдка речовина, що утворює солі — сульфати і гидросульфаты.

 

Сірчистий газ, див. Діоксид сірки.

 

Сірчаний колір — тонко подрібнений порошок сірки.

 

Сірководень H2S — безбарвний газ із запахом тухлих яєць, розчинний у воді, утворюється при розкладанні білків. Сильний відновник. Отруйний.

 

Силікагель (полигидрат діоксиду кремнію) nSiO2·mH2O — безбарвні гранули, нерозчинні у воді. Хороший адсорбент (поглинач) вологи.

 

Синильна (циановодородная) кислота HCN — водний розчин циановодорода HCN. Слабка кислота утворює солі — ціаніди. Сильна отрута.

 

Скипидар — безбарвна або жовтувата рідина зі смолистим шпахом. Т кип. 150-170 °С. Леткий, хороший розчинник. Виходить при перегонці живиці — соку хвойних дерев.

 

Соляна (хлороводородная) кислота НСl — водний розчин хлороводню НСl з максимальним вмістом 38%. Сильна кислота, їдка речовина, «димить» на повітрі. Утворює солі — хлориди.

 

Спирти — органічні речовини, що містять одну і більше груп ВІН, наприклад, етиловий спирт С2Н5ОН.

 

Стеарин — напівпрозора маса білого або жовтуватого кольору, суміш стеаринової і пальмітинової кислот. Тпл. 49-52 °С

 

Стеаринова кислота C17H35COOH — безбарвне воскоподібна речовина, нерозчинна у воді. Тпл. 69 °С. Насичена жирна кислота, що міститься в тваринних жирах у вигляді тригліцеридів. Утворює солі — стеарати.

 

Сульфат міді, див. Мідний купорос.

 

Сульфат натрію (декагидрат) Na2SO4•10Н2О (глауберова сіль) — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Тпл. 32,4 °С (з відщепленням води), Тпл. безводного Na2SO4 884 °С.

 

Сульфід натрію (нонагидрат) na 2 s•9Н2О — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, водні розчини мають лужну реакцію і сильний запах сірководню за рахунок гідролізу. Тпл. 50 °С.

 

Сульфіт натрію (гептагідрат) Na2SO3•7Н2О — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, водні розчини мають лужну реакцію за рахунок гідролізу. Розкладається, втрачаючи воду, при 150 °С, Тпл. безводного Na2SO3 911 °С.

 

Тетраборат натрію, див. Бура.

 

Тетрахлорид вуглецю (чотирихлористий вуглець) ССl4 — безбарвна рідина, нерозчинна у воді. Т кип. 77 °С. Розчинник. Отруйний.

 

Тетраетилсвинець Рb(С2Н5)4 — безбарвна горюча рідина. Добавка до автомобільного палива (в кількості до 0,08%). Отруйний.

 

Тіосульфат (гіпосульфіт) натрію (пентагідрат) Na2S2O3•5Н2О — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Тпл. 48 °С. Вище 100 °С зневоднюється. Розкладається кислотами.

 

Толуол (метилбензол) С6Н5СН3 — безбарвна рідина, нерозчинна у воді. Т кип. 111 °С. Ароматичний вуглеводень. Розчинник. Отруйний і горючий.

 

Трилон Б (динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти) Na2H2C2H4N2(CH2COO)4 — безбарвні кристали, розчинні у воді. Пом’якшувач води.

 

Тринатрійфосфат, див. Ортофосфат натрію.

 

Триполіфосфат натрію Na3P3O9 — безбарвне тверда речовина, необмежено розчиняється у воді, водні розчини мають лужну середу через гідролізу.

 

Вуглеводні — органічні сполуки складу CxHy (наприклад, пропан С3Н8 , бензол С6Н6).

 

Вуглеводи (цукру) — органічні сполуки (оксиальдегиды і оксикетоны) складу Сг(Н2О)y Поділяються на моносахариди (наприклад, глюкоза, фруктоза), олігосахариди, зокрема, дисахариди (сахароза, лактоза) і полісахариди (крохмаль, целюлоза).

 

Вуглекислий газ, див. Діоксид вуглецю.

 

Вугільна кислота Н2СО3 — слабка кислота, існує лише у водному розчині, утворює солі — карбонати і гідрокарбонати.

 

Оцтова кислота СН3СООН — безбарвна рідина. Кристалізується при 17°С. Необмежено розчиняється у воді і етиловому спирті. «Крижана» оцтова кислота містить 99,8% СН3СООН.

 

Оцтовий альдегід, див. Ацетальдегід.

 

Уротропін, див. Гексаметилентетрамін.

 

Фенол (карболова кислота) С6Н5ОН — безбарвна кристалічна речовина, розовеющее на світлі, розчинне у воді і поглинає вологу з повітря. Тпл. 43 °С. Слабка органічна кислота. Антисептик.

 

Фенолфталеїн — органічний кислотно-основний індикатор; в лужному середовищі малиновий, в кислому і нейтральному безбарвний.

 

Формалін — 30, 50% водний розчин формальдегіду.

 

Формальдегід (мурашиний альдегід) НСНО — газ з різким запахом, конденсується в рідину при -19 ºС, розчинний у воді. Антисептик.

 

Фосфат кальцію, див. Ортофосфат кальцію.

 

Фосфорна кислота, див. Ортофосфорна кислота.

 

Фруктоза (фруктовий цукор) С6Н12О6•Н2О — моносахарид, безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Тпл. близько 100 °С. Солодше сахарози в півтора рази, міститься в плодах, нектарі квітів, меді.

 

Фтороводород HF — безбарвний газ з задушливим запахом, добре розчинний у воді з утворенням фтороводородной (плавикової) кислоти.

 

Хлорат калію (бертоллетова сіль) КСlО3 — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. При нагріванні виділяє кисень. Пожежо – та вибухонебезпечний. Зберігають у зволоженому стані.

 

Хлорид алюмінію (гексагідрат) АlСl3•6н 2 о — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Водні розчини мають кислу реакцію через гідролізу. При нагріванні до 100 °С розкладається.

 

Хлорид амонію (нашатир) NH4Cl — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. При нагріванні вище 335 °С переганяється з розкладанням на хлороводород НCl і аміак NH3.

 

Хлорид барію (дигідрат) ВаС l2•2Н2О — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. При 113 °С відщеплює воду, Тпл. безводного ВаСl2 961 °С.

 

Хлорид заліза (Ш) (гексагідрат) FeCl3•6н 2 о — кристалічна речовина жовтуватого кольору, розпливається на повітрі, добре розчинно у воді з частковим гідролізом, утворенням колоїдного розчину гідроксидних сполук заліза складного складу і створенням сільнокіслой середовища.

 

Хлорид калію КСl — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 776 °С.

 

Хлорид кальцію (гексагідрат) СаСl2•6н 2 о — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Починає відщеплює воду при 30 °С; Тпл. безводного СаСl2 772 °С. Безводний СаСl2применяется як осушувач.

 

Хлорид натрію (кухонна сіль) NaCl — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Тпл. 801 °С У природі мінерал галіт.

 

Хлорид срібла AgCl — білий світлочутливий порошок, ви падає з розчинів у вигляді сирнистого осаду, не розчиняється у воді. Тпл. 455 °С.

 

Хлорид цинку ZnCl2 — безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. Тпл. 317 °С.

 

Хлорне (білільне) вапно (гіпохлорит кальцію) СаСl (СlO) – білий зернистий порошок з сильним запахом хлору, малорозчинний у воді.

 

Хлороводород НСl — безбарвний газ з різким запахом, добре розчинний у воді з утворенням соляної кислоти.

 

Хлорофос (СН3О)2Р(О)СН(ОН)ССl3 — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді (до 10%). Тпл. 83 °С. Отрутохімікат.

 

Целюлоза (клітковина) — волокнистий полісахарид складу [С6Н7О2(ОН)3]n , утворює стінки рослинних клітин та забезпечує їх міцність і еластичність. В бавовні 95-98% целюлози, деревини від 40 до 85%.

 

Церезин (гірський віск, озокерит) — викопний віск білого або світло-жовтого кольору, суміш граничних вуглеводнів з числом атомів вуглецю в молекулі від 30 до 55. Тпл. близько 70 °С.

 

Цетиловий спирт С16Н33ОН — безбарвна кристалічна речовина, нерозчинна у воді. Тпл. 49 °С.

 

Ціаніди — солі синильної кислоти.

 

Ціановодень HCN — безбарвний газ із запахом мигдалю, сильна отрута.

 

Циановодородная кислота, див. Синильна кислота.

 

Цитрати — солі лимонної кислоти.

 

Щавлева кислота (дигідрат) Н2С2О4•2H2O — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Переганяється при 125 °С. Міститься у щавлі, шпинаті, кислице у вигляді калієвої солі.

 

Етилацетат (уксусноетіловий ефір) СН3СООС2Н5 — безбарвна рідина з фруктовим запахом, малорастворимая у воді. Т кип. 77 °С.

 

Етиленгліколь С2Н4(ВІН)2 — безбарвна в’язка рідина, необмежено розчинна у воді. Тпл. 12,3 °С, Т Кип. 197,8 °С. Отруйний.

 

Етиловий спирт (етанол, винний спирт), С2Н5ОН, — безбарвна рідина, необмежено розчиняється у воді. Т кип. 78 °С. Застосовується як розчинник і консервант. У великих дозах — сильна отрута.

 

Ефіри — органічні речовини, які включають фрагменти спиртів або спиртів і кислот, з’єднані через атом кисню.

 

Яблучна (оксиянтарная) кислота СН(ОН)СН2(СООН)2 — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Тпл. 100 °С.

 

Бурштинова кислота (СН2)2(СООН)2 — безбарвна кристалічна речовина, розчинна у воді. Тпл. 183 °С. Утворює солі — сукцинаты.

Посилання на основну публікацію