Молярний об’єм газу

Для того, щоб дізнатися про склад будь-яких газоподібних речовин необхідно вміти оперувати такими поняттями, як молярний об’єм, молярна маса і щільність речовини. У цій статті розглянемо, що таке молярний об’єм, і як його обчислити?

Кількість речовини

Кількісні розрахунки проводять з метою, щоб в реальності здійснити той чи інший процес або дізнатися про склад і будову певної речовини. Ці розрахунки незручно проводити з абсолютними значеннями маси атомів або молекул через те, що вони дуже малі. Відносні атомні маси також в більшості випадків неможливо використовувати, так як вони не пов’язані з загальноприйнятими заходами маси або обсягу речовини. Тому введено поняття кількість речовини, яке позначається грецькою буквою v (ню) або n. Кількість речовини пропорційно числу що містяться в речовині структурних одиниць (молекул, атомних частинок).

Одиницею кількості речовини є моль.

моль – це така кількість речовини, яка містить стільки ж структурних одиниць, скільки атомів міститься в 12 г ізотопу вуглецю.

Маса 1 атома дорівнює 12 а. е. м., тому число атомів в 12 г ізотопу вуглецю одно:

Na = 12г / 12 * 1,66057 * 10в ступеня-24г = 6,0221 * 10 ^ 23
Фізична величина Na називається постійної Авогадро. Один моль будь-якої речовини містить 6,02 * 10 ^ 23 частинок.

Молярний об’єм газу

Молярний об’єм газу – це відношення обсягу речовини до кількості цієї речовини. Цю величину обчислюють при розподілі молярної маси речовини на його щільність за такою формулою:

Vm = M / p,

де

  • Vm – молярний об’єм,
  • М – молярна маса,
  • p – щільність речовини.

У міжнародній системі Сі вимір молярного об’єму газоподібних речовин здійснюється в кубічних метрах на моль (м3 / моль)

Молярний об’єм газоподібних речовин відрізняється від речовин, що знаходяться в рідкому і твердому стані тим, що газоподібний елемент кількістю 1 моль завжди займає однаковий об’єм (за певних умов однакові параметри).

Обсяг газу залежить від температури і тиску, тому при розрахунках слід брати обсяг газу при нормальних умовах. Нормальними умовами вважається температура 0 градусів і тиск 101,325 кПа. Молярний об’єм 1 моля газу при нормальних умовах завжди однаковий і рівний 22,41 дм3 / моль. Цей обсяг називається молярним об’ємом ідеального газу. Тобто, в 1 молі будь-якого газу (кисень, водень, повітря) обсяг дорівнює 22,41 дм3 / м.

Таблиця «молярний об’єм газів»

У наступній таблиці представлений обсяг деяких газів:

Газ Молярний об’єм, л
H2 22,432
O2 22,391
Cl2 22,022
CO2 22,263
NH3 22,065
SO2 21,888
Ідеальний 22,41383

Що ми дізналися?

Молярний об’єм газу, що вивчається з хімії (8 клас) поряд з молярною масою і щільністю є необхідними величинами для визначення складу того чи іншого хімічного речовини. Особливістю молярного газу є те, що в одному молі газу завжди міститься однаковий обсяг. Цей обсяг називається молярним об’ємом газу.

Посилання на основну публікацію