Місце кисню в Періодичній системі

Кисень разом із сіркою, селеном, телуром і полонієм відноситься до елементів 16 групи Періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Загальна назва цих елементів – халькогена, походить від грецьких слів «халькос» – мідь і «генос» – походження і означає «народжують мідь», оскільки більшість мідних руд складається із з’єднань, що містять кисень або сірку і невеликі кількості селену і телуру.

На зовнішньому енергетичному рівні атома кисню міститься 6 електронів, які мають електронну конфігурацію 2s22p4. Кисень завжди має ступінь окислення -2, крім сполук з фтором, в них він проявляє позитивні ступені окислення +1 і +2. Кисень – типовий неметал. За значенням електронегативності кисень поступається лише фтору, тому з усіма іншими елементами він виявляє окисні властивості.

Посилання на основну публікацію