Місце берилію, магнію та лужноземельних металів у Періодичній системі

Берилій, магній і лужноземельні метали розташовані у 2 групі Періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Берилій, магній і лужноземельні метали відносяться до s-елементів. На зовнішньому енергетичному рівні атоми елементів мають 2 електрони, їх електронна конфігурація ns2. Вони легко віддають один електрон, проявляючи ступінь окислення +2. Радіуси атомів зростають при переході від берилію до радію, значення потенціалу іонізації і відносної електронегативності зменшуються. Всі метали в електрохімічному ряді напруг розташовуються до водню і є досить сильними відновниками, ця здатність зростає зі збільшенням заряду ядра атома.

Посилання на основну публікацію