Метод періодичного діалізу

Диализатор знизу затягують мембраною з поліефірної плівки з каліброваними порами для видалення солей або солей і емульгаторів. Якщо таких мембран немає, то для видалення солей з золю використовують целофан, який попередньо обробляють у 40%-ним розчином хлориду цинку протягом 3-4 год, промивають розчином 5% – ної соляної кислоти і дистильованої водою до повного видалення іонів хлору. Мембрану з обробленого целофану висушують на повітрі.

У диализатор із закріпленою внизу плівкою наливають 100-200 см3 золю або латексу і поміщають його в ексикатор з дистильованою водою. Золь або латекс не повинен займати більше половини обсягу діалізаторів, тому що на першому етапі дистильована вода з кристалізатора буде проникати в диализатор внаслідок різниці осмотичних тисків, тому що концентрація електролітів в золі або латексі досить велика. Концентрація солей (і вільного емульгатора в латексі) буде зменшуватися в міру проходження діалізу в результаті переходу їх через мембрану в діалізат (воду в ексикаторі). Мембранна рівновага настає через досить тривалий проміжок часу (2-3 год), тому прискорити діаліз можна періодично (через 20-30 хв) змінюючи воду в ексикаторі. Зазвичай для повного видалення електроліту з золю (латексу) досить 8-10 -кратної зміни води в ексикаторі. Повноту видалення електроліту контролюють по електропровідності золю, яка при повному очищенні від електролітів повинна бути рівною електропровідності води. Одночасно з електролітом віддаляється і вільний емульгатор з латексу. Повноту його видалення контролюють по поверхневому натягу діалізата. Очищення латексу від вільного емульгатора – тривала процедура. Для видалення пов’язаного з частинками полімеру в латексі емульгатора проводять рівноважний діаліз, тобто воду в ексикаторі замінюють після встановлення рівноваги: емульгатор на частинках полімеру – емульгатор у водній фазі латексу – емульгатор в діалізаті. При рівноважному діалізі зменшення концентрації пов’язаного емульгатора в латексі пропорційно відношенню обсягів латексу і діалізата. Досягнення рівноваги контролюють по поверхневому натягу, яке повинно встановитися постійним. Для повного очищення латексу від емульгатора необхідно 3-5 змін води в ексикаторі. Повне очищення латексу від емульгатора відповідає незмінності в порівнянні з водою поверхневого натягу діалізата в ексикаторі. Для прискорення очищення золів або латексів від домішок електролітів використовують різного роду діалізатори безперервної дії, в яких дистильована вода надходить безперервно.

Посилання на основну публікацію