Метали головної підгрупи II групи

У головну підгрупу II групи входять берилій Be, магній Mg, кальцій Са, стронцій Sr, барій Ва, радій Ra. З них кальцій, стронцій, барій відносять до сімейства лужноземельних металів.

Якщо провести порівняння радіусів атомів елементів головної підгрупи II групи з I, то легко помітити, що атоми металів II групи мають менші атомні радіуси, ніж атоми відповідних лужних металів, розташованих у тих же періодах. Це пов’язано з деяким стисненням електронних оболонок, оскільки s-оболонка зовнішнього електронного шару у них завершена, тому електрони ними утримуються сильніше. Цим пояснюється ряд хімічних властивостей цих елементів. Лужноземельні метали, як і лужні, утворюють оксиди, які взаємодіють з водою, і розчинні у воді гідроокису.

Розподіл електронів по енергетичним рівням в атомах металів головної підгрупи II групи.
Розподіл електронів по енергетичним рівням в атомах металів головної підгрупи II групи.

Найбільш легкий елемент групи – берилій утворює окис і гідроокис амфотерного характеру. Валентних електронів у металів головної підгрупи II групи два. Знаходяться вони на зовнішньому електронному шарі. Типова ступінь окислення цих металів +2. Фізичні властивості берилію, магнію та лужноземельних металів наведено в табл.

В окисно-відновних реакціях лужноземельні метали поводяться як сильні відновники. З цієї групи ми розглянемо лише магній і кальцій як найбільш поширені.
■ 40. Як пояснити, чому у атомів елементів головної підгрупи II групи відбувається забудова s-оболонки зовнішнього шару, а не d-оболонки предвнешнего шару? (Див. Відповідь)

41. Випишіть у два стовпці радіуси атомів лужних металів і металів головної підгрупи другої групи. Порівняйте між собою відповідні елементи, які стоять в одних і тих же періодах. Що можна сказати про порівняльну величині їх атомних радіусів?
42. У яких металів велика міцність металевого зв’язку: в головній підгрупі I групи або в головній підгрупі II групи? Дайте обгрунтовану відповідь.
43. Відповівши на попереднє запитання, вкажіть, як можна, порівнюючи між собою фізичні властивості металів цих двох груп,
обгрунтувати зроблений висновок.
44. У яких металів – лужних або металів головної підгрупи II групи яскравіше виражена електропозитивний?
45. Чому гідроокису металів головної підгрупи II групи гірше розчиняються у воді, ніж гідроокис лужних металів.
46. ​​Що можна сказати про поведінку металів II групи в окисно-відновних реакціях? (Див. Відповідь)

Посилання на основну публікацію