1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Хімія
  3. Маркери апоптозу

Маркери апоптозу

Для пухлин характерний дисбаланс між процесами проліферації та апоптозу. Ендотелін-1 – поліпептид з 21 амінокислотного залишку – володіє вазоконстрикторной і мито-генної активністю, а також залучений в механізми регуляції апоптозу. В експерименті показано, що ендотелін-1 є чинником виживання і здатний in vitro захищати клітини РТК від FasL-інду- ваного апоптозу.

Частота виявлення і рівень розчинного Fas-антигену (sFas) – інгібітора апоптозу – у сироватці крові хворих РТК вище, ніж у практично здорових людей. Відзначено тенденцію до підвищення вмісту sFas в сироватці крові хворих на РТК з метастазами в регіонарних лімфатичних вузлах і печінки, що дозволяє обговорювати роль Fas / FasL-системи як можливу мішень протипухлинної терапії у хворих КРР.

Показано, що висока активність каспаз-3 корелює з високим ризиком рецидиву РТК, особливо у випадках правобічної його локалізації. Також виявлена ​​кореляція активності каспаз-3 з CD57 + опухольінфільтрірующімі клітинами.

Важливу роль у механізмах регуляції апоптозу при РТК грає bcl-2, який експресується в нормі клітинами, що вистилають донну частину крипт товстої кишки. Показано, що експресія bcl-2 при РТК Dukes B-стадії асоціюється з кращою виживанням хворих і відповідно пацієнтам, у яких пухлини не експресують bcl-2, доцільно проводити ад’ювантну терапію.

Експресія імунореактивного р53 в первинної пухлини при КРР є маркером високого ризику рецидиву захворювання після хірургічного її видалення і частіше після 1-го року спостереження. При цьому підвищена експресія р53 виявлялася в 47, а РЕА – в 34,4% пухлин. Вважають, що при оцінці прогнозу КРР необхідно визначення обох маркерів.

Відомо, що генетичні пошкодження відрізняють первинні карциноми проксимального і дистального відділів товстої кишки. Так, багатофакторний аналіз експресії р53 в первинних КРР частіше виявляє підвищену експресію р53 в дистальних (58,5%), ніж проксимальних (41,7%) РТК. При цьому безрецидивної період менше в р53 + пухлинах (75 і 38%; відповідно р = 0,006). Високий ризик рецидиву КРР відзначений серед р53 + пухлин при їх дистальної локалізації. Отже, оцінка експресії р53 при КРР може служити маркером раннього рецидиву захворювання і пов’язана з локалізацією пухлини в органі.

Доведено, що невдачі хіміотерапії КРР пов’язані з множинною лікарською резистентністю цих новоутворень. Показано, що експресія різних ізоформ CD44 асоціюється з агресивною поведінкою пухлини і ставить питання про те, модулює чи сигнал від цього рецептора лікарську чутливість пухлини. Також доведено, що CD44 індукує активацію src-сімейства тірозінкінази LYN і Akt. Здатність супрессіровать апоптоз може відігравати вирішальну роль у розвитку пухлин товстої кишки, що пов’язано з експресією CD44.

ПОДІЛИТИСЯ: