Лужні і лужно-земельні метали

 Усі хімічні елементи, що стоять в I і II підгрупи періодичної таблиці Менделєєва Д. І., є металами. В I групі стоять лужні, у II знаходяться лужно-земельні (крім берилію та магнію). Францій, який стоїть внизу I групи, є радіоактивним.

Ці метали відносять до s-елементів, так як на зовнішньому рівні у них 1-2 валентних електрона, які метали легко віддають, при цьому утворюються стабільні іони (катіони) з стійкими конфігураціями благородних газів.

Всі ці метали – сильні відновники.

 

Фізичні властивості лужних і лужно-земельних металів.

 

Метали I групи – м’які, мають малу щільність. Лужні метали (Li, Na, K) легше води і плавають на поверхні, при цьому з неї реагуючи.

Метали ІІ групи – більш важкі, більш щільні порівняно з лужними.

Металеві зв’язки утворюються валентними електронами. Із збільшенням утомного радіусу, зростає відновна здатність металу (францій – самий сильний відновник, у нього валентний електрон розташований далі від ядра, тому францій може легко віддавати).

Всі метали мають металевим блиском, мають низький потенціал іонізації і малу электроотрицательность.

 

Поширеність у природі лужних і лужно-земельних металів.

 

Метали можна зустріти в природі тільки у вигляді сполук, або у складі мінеральних солей (карбонат кальцію, кухонна сіль тощо), або у вигляді іонів в морській воді.

Посилання на основну публікацію