Креатинкіназа

Креатинкіназа-АТФ: креатин-N-фосфотрансферази (КФ 2.7.3.2) – каталізує оборотний перенесення фосфатного залишку між АТФ і креатином з утворенням АДФ і креатинфосфату. Загальноприйнято скорочена назва ферменту – креатинкиназа (КК). КК – цитозольний і мітохондріальний фермент, який функціонує в клітинах багатьох тканин. Продукт реакції фосфокреатин – макроергічних з’єднання, що забезпечує енергією скорочення м’язи, її розслаблення і транспорт метаболітів в миоцит. У перший час активність КК у крові цікавила клінічних хіміків як тест для виявлення ураження поперечно мускулатури. В даний час активність КК – провідний тест в діагностиці інфаркту міокарда.

Найбільший вміст КК зазначено в міокарді і скелетних м’язах, високий вміст – в мові, м’язі діафрагми, низьке – в нирках, легенях, печінці. КК – димер; в цитозолі клітин тканин людини присутні 2 субодиниці: М – м’язовий тип і В – мозковий тип. Субодиниці являють собою білки з молекулярною масою 41000 Д з активним центром в кожній субодиниці. Відповідно двом формам субодиниць дімерная форма молекули КК має наступні варіанти: м’язовий тип КК-ММ, гібридний димер КК-МВ, характерний для міокарда, і ізофермент КК-ВВ, локалізований переважно в мозковій тканині (табл. 1.6). Активність ферменту і розподіл його изоферментов органоспецифичность, тому ідентифікація та кількісне визначення ізоферментів КК у сироватці крові не тільки корисно для встановлення збільшення проникності мембран або пошкодження специфічного органу, а й дає можливість встановлення діагнозу, спостереження клінічного перебігу та оцінки прогнозу захворювання. В електричному полі найбільшою рухливістю володіє КК-ВВ, найменшою – КК-ММ, гібридна форма КК-МВ займає проміжне положення. Відповідно до цього в класифікації Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії КК-ВВ позначена ізоферментом I КК, КК-МВ – II, КК-ММ – III. Для розуміння джерел появи в крові активності КК-МВ слід зазначити, що у плода до 16-тижневого віку в м’язовій тканині домінує зародкова форма КК, а саме КК-МВ, яка пізніше заміщується КК-ММ. Певна перебудова ізоферментного складу КК відбувається і при гіпертрофії міокарда: підвищується процентний вміст КК-МВ та КК-ВВ, а частка КК-ММ виявляється зниженою. Міоцити в умовах тривалої гіперфункції підвищують синтез ізоформи КК-ВВ.

Посилання на основну публікацію