Ковалентний зв’язок — коротко

Ковалентний зв’язок – хімічний зв’язок, утворена перекриттям парою електронів, що належать двом атомам.

Схематично цей процес можна зобразити так: A · + · В → А: В. В результаті енергетичний рівень заповнюється.

На малюнку зображено як відбувається перекриття s- і р-орбіталей, а також вже змішаних орбіталей, які називаються гібридними:

Існують два шляхи утворення ковалентного зв’язку. Перекриттям двох орбіталей атомів – сусідів, що мають по одному вільному електрону, або перекриттям вільної орбіталі атома з орбиталью іншого атома, що має електронну пару. Другий шлях називається донорно – акцепторні механізмом.

Донор – це певний атом, який надає неподілену електронну пару.

Акцептор – це атом, який містить в собі вільну орбіталь.

Здатність атомів притягувати електрони у різних елементів різна. Вона обумовлена ​​електронегативні, про яку ви докладно дізнаєтеся на наступному уроці. Якщо електронегативні з’єднання атомів не надто різні виникає полярна ковалентний зв’язок. При однаковій електронегативності, якщо з’єднуються атоми одного елемента – неметала, що утворюється зв’язок називається ковалентною неполярною. Ну, а якщо електровід’ємність різниться сильно, то виникає іонний зв’язок.

Посилання на основну публікацію