Ковалентний хімічний зв’язок: полярний і неполярний

Найбільш поширеним видом хімічної взаємодії є ковалентний зв’язок. Значення електронегативності елементів, що вступають у взаємодію, відрізняються не різко, в зв’язку з цим відбувається тільки зміщення загальної електронної пари до більш електронегативного атома.

Ковалентна взаємодія може утворюватися за обмінним механізмом або по донорно-акцепторного.

Обмінний механізм реалізується, якщо у кожного з атомів є неспарені електрони на зовнішніх електронних рівнях та перекривання атомних орбіталей призводить до виникнення пари електронів, що належить вже обом атомам. Коли ж у одного з атомів є пара електронів на зовнішньому електронному рівні, а в іншого – вільна орбіталь, то при перекривання атомних орбіталей відбувається усуспільнення електронної пари і взаємодія по донорно-акцепторного механізму.

Ковалентні поділяються по кратності на:

  • прості або одинарні;
  • подвійні;
  • потрійні.

Подвійні забезпечують усуспільнення відразу двох пар електронів, а потрійні – трьох.

За розподілом електронної щільності (полярності) між зв’язуваними атомами ковалентний зв’язок ділиться на:

  • неполярну;
  • полярну.

Неполярну зв’язок утворюють однакові атоми, а полярну – різні за електронегативності.

Взаємодія близьких по електронегативності атомів називають неполярним зв’язком. Загальна пара електронів в такій молекулі НЕ притягнута до жодного з атомів, а належить в рівній мірі обом.

Взаємодія розрізняються по електронегативності елементів призводить до утворення полярних зв’язків. Загальні електронні пари при такому типі взаємодії притягуються більш електронегативний елементом, але повністю до нього не переходять (тобто утворення іонів не відбувається). В результаті такого зміщення електронної густини на атомах з’являються часткові заряди: на більш електронегативний – негативний заряд, а на менш – позитивний.

Посилання на основну публікацію