Ковалентний полярний хімічний зв’язок

Ковалентний полярна зв’язок – це ковалентний зв’язок, що виникає між атомами з різною електронегативність (як правило, різними неметалами) і характеризується зміщенням загальної електронної пари до більш електронегативного атома (поляризацією).

Електронна щільність зміщена до більш електронегативного атома – отже, на ньому виникає частковий негативний заряд (δ-), а на менш електронегативний атом виникає частковий позитивний заряд (δ +, дельта +).

Чим більше різниця в електронегативності атомів, тим вище полярність зв’язку і тим більше дипольний момент. Між сусідніми молекулами і протилежними за знаком зарядами діють додаткові сили тяжіння, що збільшує міцність зв’язку.

Полярність зв’язку впливає на фізичні і хімічні властивості сполук. Від полярності зв’язку залежать механізми реакцій і навіть реакційна здатність сусідніх зв’язків. Полярність зв’язку часто визначає полярність молекули і, таким чином, безпосередньо впливає на такі фізичні властивості як температурі кипіння і температура плавлення, розчинність в полярних розчинниках.

Приклади: HCl, CO2, NH3.

Посилання на основну публікацію