Концентрація речовини

Концентрація речовини – це величина, характеризує його зміст в одиниці маси або об’єму суміші (розчину).

Зміст речовини в суміші або в розчині може бути виражене в одиницях маси, кількості речовини та об’єму. Найбільш поширеними способами вираження концентрації речовини є його масова частка ω (омега), мольна і об’ємна частки φ (фі), а також молярна концентрація Сm.

Масова частка речовини:
ω (речовини) = m (речовини) / m (суміші);
Ця величина вимірюється в частках одиниці або в%. Частка одиниці показує число грамів речовини в 1 г суміші (або число кг в 1 кг), відсотки – число грамів речовини в 100 г (число кг в 100 кг) суміші.

Мольная частка речовини:
φ (речовини) = ν (речовини) / ν (суміші).

Об’ємна частка речовини:
φ (речовини) = V (речовини) / V (суміші).
Для газів мольная і об’ємна частки рівні. Величини φ (речовини) вимірюються, як і ω (речовини), в частках одиниці або в%.

Молярна концентрація:
Сm (речовини) = ν (речовини) / V (суміші).
Молярна концентрація відображає число моль речовини в 1 л суміші (розмірність моль / л).

Посилання на основну публікацію