Комплексні сполуки марганцю

Для марганцю (II) менш характерно комплексоутворення, ніж для інших d-елементів. У водних розчинах іони Mn2 + утворюють аквакомплекс [Mn (H2О) 6] 2+. При дії надлишку водного аміаку на розчини солей марганцю (II) oсаждается гідроксид Mn (ОН) 2, амінокомплекси не утворюються. При дії ціанідів на солі марганцю (II) утворюються комплекси, що містять іони [Mn (СN) 6] 4-, які легко окислюються на повітрі.

Комплексоутворення стабілізує нестійкі у водному розчині стану окислення. Так, можуть бути отримані в кристалічному стані галогеноманганати M2 + [Mn + 3F5], M2 + [Mn + 3Cl5] (червоні), M2 + [Mn + 4F6] (жовті), M2 + [Mn + 4Cl6] (червоні).

Посилання на основну публікацію