Класифікація оксидів

Оксидами (у російській хімічної традиції окисли) називаються складні з’єднання елемента з киснем, в яких кисень має ступінь окислення -2.

Майже всі хімічні елементи утворюють оксиди, в даний час невідомі оксиди всього трьох хімічних елементів – благородних газів гелію, неону і аргону.
За хімічними властивостями оксиди поділяються на солеобразующіе і несолеобразующіе (або байдужі); солеобразующіе, у свою чергу, діляться на основні, амфотерні і кислотні.

Посилання на основну публікацію