Класифікація кислот

Кислоти – це такі хімічні речовини, при електролітичній дисоціації яких утворюються один або кілька катіонів водню Н+ та кислотний залишок.

Кислотний залишок – це аніони, які утворюються при дисоціації кислот.

Існує кілька класифікацій кислот:

За складом кислотного залишку кислоти діляться на:

 • кисневмісні;
 • безкисневі.

Кисневовмісні кислоти – це гідроксиди. Вони відносяться до цієї групи, так як містять в своєму складі ОН – групу. До них відносяться кислоти:

 • сірчана – H2SO4;
 • сірчиста – H2SO3;
 • азотна – HNO3;
 • фосфорна – H3PO4;
 • вугільна – H2CO3;
 • кремнієва – H2SiO3.

Безкисневі кислоти, як зрозуміло з назви, кисню в своєму складі не мають. До них відносяться кислоти:

 • фтороводнева HF;
 • хлороводнева або соляна HCl;
 • бромоводнева HBr;
 • йодоводнева HI;
 • сірководнева H2S.

За кількістю атомів водню в складі:

 • одноосновні (HNO3, HF та ін.),
 • двохосновні (H2SO4, H2CO3 і ін.),
 • триосновні (H3PO4).
Посилання на основну публікацію