Кисневі сполуки натрію. Їдкий натр

Кисневими сполуками натрію, як уже було сказано, є окис натрію Na2O і перекис натрію Na2O2.
Окис натрію Na2O особливого значення не має. Вона енергійно реагує з водою, утворюючи їдкий натр:
Na2O + Н2O = 2NaOH
Перекис натрію Na202 – жовтуватий порошок. Її можна розглядати як своєрідну сіль перекису водню, бо структура її така ж, як у Н2O2. Як і перекис водню, перекис натрію є найсильнішим окислювачем. При дії води вона утворює луг і перекис водню:
Na2O2 + Н2O = Н2O2 + 2NaOH
Перекис водню утворюється і при дії розбавлених кислот на перекис натрію:
Na2O2 + H2SO4 = Н2O2 + Na2SO4
Всі зазначені вище властивості перекису натрію дозволяють використовувати її для відбілення все можливих матеріалів.

Дуже важливим з’єднанням натрію є гідроокис натрію, або їдкий натр, NaOH. Його називають також каустичною содою, або просто каустиком.
Для отримання їдкого натру використовують кухонну сіль – найбільш дешеве природне з’єднання натрію, піддаючи її електролізу, але в цьому випадку застосовують не розплав, а розчин солі (рис. 77). Опис процесу електролізу розчину кухонної солі див. § 33. На рис. 77 показано, що анодна і катодного простір розділено діафрагмою. Це зроблено з тією метою, щоб утворюються продукти не вступали між собою у взаємодію, наприклад Сl2 + 2NaOH = NaClO + NaCl + Н2O.

Їдкий натр – тверда кристалічна речовина білого кольору, прекрасно розчинна у воді. При розчиненні їдкого натру у воді виділяється велика кількість тепла і розчин сильно розігрівається. Їдкий натр необхідно зберігати в добре закупорених судинах, щоб оберегти його від проникнення водяної пари, під дією яких він може сильно увлажниться, а також двоокису вуглецю, під дією якої їдкий натр може поступово перетворитися на карбонат натрію:
2NaOH + СO2 = Na2CO3 + Н2O.
Їдкий натр-типова луг, тому запобіжні заходи при роботі з ним такі ж, як і при роботі з будь-якими іншими лугами.
Їдкий натр застосовується в багатьох галузях промисловості, наприклад для очищення нафтопродуктів, виробництва мила з жирів, у паперовій промисловості, у виробництві штучного волокна і барвників, виробництві медикаментів та ін. (Рис. 78).

• Запишіть в зошит області застосування їдкого натру.

З солей натрію слід відзначити в першу чергу кухонну сіль NaCl, яка служить основною сировиною для одержання їдкого натру і металевого натрію (докладно про цю солі див. Стор. 164), соду Na2CO3 (див. Стор. 278), сульфат натрію Na2SO4 (див . стор. 224), нітрат натрію NaNO3 (див. стор. 250) та ін.

■ 32. Опишіть спосіб отримання їдкого натру електролізом кухонної солі. (Див. Відповідь)
33. Їдкий натр можна одержати дією на карбонат натрію гашеним вапном. Складіть молекулярну та іонні форми рівняння цієї реакції, а також розрахуйте, скільки соди, містить 95% карбонату, потрібно для отримання 40 кг їдкого натру.
34. Чому при зберіганні розчину їдкого натру в склянках з притертими пробками пробки «заїдають» і їх не можна вийняти? Якщо ж протягом деякого терміну потримати склянку перекинутої у воду, то пробка вільно виймається. Поясніть, привівши рівняння реакцій, що за процеси мають місце в даному випадку.
35. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонних формах, що характеризують властивості їдкого натру як типової лугу.
36. Які запобіжні заходи слід дотримуватися при роботі з їдким натром? Які заходи першої допомоги слід надати при опіках їдким натром? (Див. Відповідь)

Посилання на основну публікацію