Кислоти, солі і основи теорії електролітичної дисоціації

Кислота – з’єднання, що утворює пі дисоціації у водному розчині з позитивних іонів, тільки іони водню Н+.

Властивості кислот

 

  • а) взаємодія з основами з утворенням солей;
  • б) взаємодія з деякими металами з виділенням водню;
  • в) зміна кольору індикаторів, зокрема, викликати червоне забарвлення лакмус;
  • г) кислий смак.

 

 Будь-яка кислота при дисоціації дає виділення водню. Тому всі властивості, пояснюються присутністю гідратованих іонів водню. Саме вони дають червоне забарвлення лакмусового папірця.

 

H2SO3 ⇆ 2H+ + SO32-,

CH 3 COOH ⇆ H+ = CH3COO-.

 

Підстави – сполуки, що утворюють при дисоціації у водному розчині з негативних іонів тільки гідроксид-іони ОН-.

 

Властивості основ.

  • а) взаємодія з кислотами з утворенням солей;
  • б) зміна кольору індикаторів інакше, ніж їх змінюють кислоти (наприклад, вони викликають синє забарвлення лакмус);
  • в) «мильний» смак.

 

КОН ⇆ ДО++ OH- ,

Са(OH)2 ⇆ Са2++ 2OH-,

NH3·H2O ⇆ NH4++ OH-.

 

Солі – сполуки, що утворюють при дисоціації у водному розчині позитивно заряджені іони металів і негативні іони кислотних залишків.

 

При розчиненні кислих солей в розчині утворюються катіони металу, складні аніони кислотного залишку, а також іони, які є продуктами дисоціації цього складного кислотного залишку, у тому числі іони.

Наприклад:

Кислоти солі і основи теорії електролітичної дисоціації

 

У відповідності з цим ділять:

  • Середні солі (Na2CO3);
  • Кислі солі (NaHCO3);
  • Основні солі (Ca(OH)Cl).
Посилання на основну публікацію