Калій

Калій – елемент 4-го періоду і IA-групи Періодичної системи, порядковий номер 19. Електронна формула атома [18Ar] 4s1, ступеня окислення + I і 0. Має малу електронегативність (0,91), проявляє металеві (основні) властивості. Утворює (як катіон) численні солі і бінарні сполуки. Майже всі солі калію добре розчинні у воді.

У природі – дев’ятий за хімічною поширеності елемент (шостий серед металів), перебуває тільки у вигляді сполук. Життєво важливий елемент для всіх організмів.

Недолік калію в ґрунті заповнюється внесенням калійних добрив – хлориду КCl, сульфату K2SO4 і золи рослин.

Калій, катіон калію та його сполуки забарвлюють полум’я газового пальника у фіолетовий колір (якісне виявлення).

Калій К. Сріблясто-білий метал, легкий, дуже м’який, Низкоплавкий. Зберігають калій під шаром гасу. З ртуттю утворює рідкий сплав – амальгаму.

За хімічними властивостями схожий на натрій, але ще більш реакційноздатні. У вологому повітрі тьмяніє, покриваючись гідроксидною плівкою.

Калій проявляє сильні відновні властивості. Активно згорає на повітрі до КO2, реагує з воднем (продукт KH), хлором (КCl), сіркою (K2S).

Енергійно і з високим екзо- ефектом калій розкладає воду:

2К + 2H2O = 2KOH + Н2 ^ + 392 кДж,

виділяється водень тут же запалюється.

В ряді напруг калій коштує значно лівіше водню, з розбавлених кислот HCl і H2SO4 витісняє водень (за рахунок Н2О і Н +), при цьому сірчана кислота частково відновлюється до SO2.

Отримання калію в промисловості однаково з отриманням натрію.

Застосовується калій для синтезу його сполук (КO2, KH, солі), у вигляді розплаву (у суміші з Na) – як теплоносій в ядерних реакторах.

Гідроксид калію КОН. Основний гідроксид, луг, технічна назва їдке калі. Білий, має іонну будову К + ОН-. Плавиться і кипить без розкладання. Розпливається на повітрі, поглинає вуглекислий газ (утворюється КНСO3). Викликає важкі опіки шкіри та очей.

Добре розчинний у воді (з високим екзо- ефектом), створює в розчині сильнолужну середу. Нейтралізується кислотами, реагує з кислотними оксидами, амфотерними гідроксидами і оксидами. Концентрований розчин роз’їдає скло (утворюється K2SiO3).

Найважливіші реакції і методи отримання КОН в промисловості аналогічні властивостям і отриманню NaOH.

Застосовується КОН у виробництві мила, як адсорбент газів, дегідратувальний агент, осадитель нерозчинних гідроксидів металів.

Посилання на основну публікацію