Ізомерія органічних сполук

Формула будови (структурна формула) описує порядок з’єднання атомів у молекулі, тобто її хімічну будову. Хімічні зв’язки в структурній формулі зображують рисками. Зв’язок між воднем та іншими атомами зазвичай не вказується (такі формули називаються скороченими структурними).

Структурні формули відрізняються від молекулярних (брутто) формул, які показують тільки, які елементи і в якому співвідношенні входять до складу речовини (тобто якісний і кількісний елементний склад), але не відображають порядку зв’язування атомів. Наприклад, н-бутан і ізобутан мають одну молекулярну формулу C4H10, але різну послідовність зв’язків.

Таким чином, різниця речовин обумовлено не тільки різним якісним і кількісним елементним складом, а й різним хімічним будовою, яке можна відобразити лише структурними формулами. Ще до створення теорії будови були відомі речовини однакового елементного складу, але з різними властивостями. Такі речовини були названі изомерами, а саме це явище – ізомерією. В основі ізомерії, як показав А.М. Бутлеров, лежить відмінність у будові молекул, що складаються з однакового набору атомів. Таким чином, ізомерія – це явище існування сполук, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову і, отже, різні властивості. Залежно від характеру відмінностей в будові ізомерів розрізняють структурну і просторову изомерию

Посилання на основну публікацію