Іонний механізм реакцій

Якщо при розриві зв’язку загальна електронна пара залишається у одного атома утворюються іони (катіони і аніони). Такий розрив можливий при полярної ковалентного зв’язку, називається іонним і є гетероциклічним:

X: Y → X + +: Y-

В результаті такого розриву утворилися:

Нуклеофіл – частинка, що має пару електронів на зовнішньому енергетичному рівні, утворює нові ковалентні зв’язки. Це донор електронів. Приклади нуклеофілів: H2O, OH-, R-OH, Cl-, S2-, NH3 та ін.
Електрофіл – частинка, що має незаповнену електронну орбіталь на зовнішньому енергетичному рівні. Це акцептор електронів. Приклади електрофілов: H3O +, H +, HCl, HNO3, NO2 + і ін.

Іонними є реакції електролітів в розчині (неорганічна хімія). А з органічної хімії – реакції приєднання до алкенів, окислення, дегідрування спиртів, заміщення спиртової групи.

Посилання на основну публікацію