Індикатори в реакціях нейтралізації. Титрування

Кольори різних індикаторів у розчинах кислот і лугів наведені в таблиці 8-6. З їх допомогою визначають кислотність або лужність розчину. Для прояву забарвлення досить додати у досліджуваний розчин всього лише 1-2 краплі 0,1 % розчину індикатора. Індикатори можна умовно вважати слабкими кислотами, солі яких у розчині мають інше забарвлення. Це фарбування не залежить від атома металу, що входить до складу солі. Наприклад, запишемо формулу лакмусу у вигляді ” кислоти ” НЛ (тут Н – атом водню, а Л – частина молекули лакмусу, що має складну будову). У розчинах зміна забарвлення лакмусу відбувається в результаті реакції нейтралізації. досвіді з “Єдиної колекції освітніх ресурсів ” показується, як такий індикаторний перехід (зміна кольору розчину) відбувається при нейтралізації розчину NaOH оцтовою кислотою CH3COOH.

Зміна забарвлення відбувається різко – як тільки в розчині не залишиться NaOH. На цьому явищі грунтується визначення невідомої концентрації розчину якого-небудь підстави або кислоти за допомогою додавання розчину кислоти або основи відомої концентрації. Такий спосіб називається титруванням.

Титрування проводиться за допомогою бюретки – скляної трубки з краником, на яку нанесені поділки з точністю до 0,1 мл. У бюретку наливають розчин кислоти або лугу точно відомої концентрації (рис.8 -1).

Припустимо, треба визначити концентрацію розчину NaOH. Точно відміряний об’єм цього розчину наливають в колбу для титрування, додають індикатор (мал. 8 -1а) і по краплях приливають із бюретки розчин кислоти, концентрація якого відома. За допомогою бюретки точно вимірюється обсяг кислоти, необхідний для повної нейтралізації розчину – у цей момент забарвлення розчину зникає (рис. 8- 1б). Оскільки точно відома концентрація кислоти, взятої для титрування, не складає труднощів розрахувати і концентрацію лугу.

Посилання на основну публікацію