Грам-атом і грам-молекула

Грам-атом і грам-молекула є хімічними заходами ваги, широко застосовуються в розрахунках.
Грам-атомом (г-атом) називається кількість грамів елемента, чисельно рівне його атомній вазі. Наприклад, якщо атомна вага кисню дорівнює 16 у.о., то грам-атом кисню дорівнює 16 г. Якщо атомна вага сірки дорівнює 32 у.о., то її грам-атом дорівнює 32 м Грам-атом водню дорівнює 1 м
Якщо порівняти між собою грам-атоми різних елементів, то неважко дійти висновку, що в них міститься однакове число атомів. Наприклад, візьмемо 1 г водню і 1 г кисню. Якщо порівняти між собою атоми кисню і водню за вагою, то атом кисню в 16 разів важче атома водню, тому в 1 г водню міститиметься в 16 разів більше атомів, ніж в 1 г кисню, а щоб мати стільки ж атомів кисню, скільки є атомів водню в 1 г водню, треба взяти 16 г кисню.
На 1г водню – це грам-атом водню, а 16 г кисню – це грам-атом кисню. Отже, в грам-атомах водню і кисню міститься однакова кількість атомів. Так як подібне міркування можна провести для будь-якого елементу, то ясно, що в грам-атомі будь-якого елементу міститься одне і те ж число атомів.
Грам-молекулою (або молем) називається кількість грамів речовини, чисельно рівне його молекулярній вазі. Наприклад, 1 моль Н2O дорівнює 18 м

У 1 молі будь-якої речовини міститься одне і те ж число молекул. Це число, рівне кількості атомів в грам-атомі і вирахувана італійським хіміком Авогадро, одно 6,02-1023 частинок. Воно отримало назву числа Авогадро.
Якщо потрібно обчислити, в якій кількості їдкого натру NaOH міститься стільки ж молекул, скільки в 9 г води, то надходять так:
1 моль NaOH = 23 + 16 + 1 = 40г 1 моль Н2О = 2 + 16 = 18г
Далі підраховують, яку частку грам-молекули води складають 9 г:
9:18 = 0,5 благаючи.
Так як в 1 молі будь-якої речовини міститься однакова кількість молекул, то в рівних частках грам-молекул різних речовин також міститься одне і те ж число молекул. Очевидно, щоб мати стільки ж молекул NaOH, скільки їх міститься в 0,5 благаючи води, ми повинні взяти 0,5 благаючи NaOH, т. Е. 40 · 0,5 = 20 г їдкого натру.
■ 1. Що таке грам-атом? (Див. Відповідь)
2. Що таке грам-молекула?
3. Чи правильно сказати: а) що 1 г кисню і 1 грам-атом кисло-
роду – це одне і те ж; б) що 1 г водню і 1 грам-атом водню – це одне і те ж? Чому?
4. Як довести, що в 1 грам-атомі будь-якого елементу міститься
одне і те ж число атомів?
5. Що таке число Авогадро?
6. У якій кількості міді Сі міститься стільки ж атомів, скільки їх знаходиться в 16 г сірки S? (Див. Відповідь)
7. Скільки потрібно взяти сірчаної кислоти H2SO4 щоб мати стільки ж молекул, скільки їх міститься в 9 г води? (Див. Відповідь)

Посилання на основну публікацію