Гомологія алкенів

Виходячи з того, що загальна формула алкенів CnH2n, їм властива певна гомологія. Відповідний ряд алкенів починає перший представник етилен або етен. Дана речовина в звичайних умовах є газом і містить два атоми вуглецю і чотири атома водню – C2H4. За етен гомологічний ряд алкенів продовжує пропен і бутен. Їх формули такі: «C3H6» і «C4H8». При звичайних умовах вони також є газами, які важче повітря, а значить, збирати їх необхідно колбою, перевернутої вниз дном.

Загальна формула алкенів дозволяє розрахувати наступного представника даного класу, що має не менше п’яти атомів вуглецю в структурній ланцюга. Це Пента до формули «C5H10».

По фізичних характеристиках вказану речовину відноситься до рідин, так само як дванадцять наступних сполук гомологічної лінії.

Серед алкенов з зазначеними характеристиками є і тверді речовини, які починаються з формули C18H36. Рідким і твердим етиленовим вуглеводнів не властиво розчинення у воді, але при попаданні в органічні розчинники вони вступають з ними в реакцію.

Описана загальна формула алкенів має на увазі заміну раніше стояв суфікса «ан» на «ен». Це закріплено правилами ІЮПАК. Якого б представника даної категорії з’єднань ми не взяли, у них всіх є описаний суфікс.

У назві етиленових сполук завжди присутня певна цифра, яка вказує на місце розташування подвійного зв’язку в формулі. Прикладами цього є: «бутен-1» або «Пента-2». Атомну нумерацію починають з того краю, до якого ближче знаходиться подвійна конфігурація. Це правило є «залізним» у всіх випадках.

Посилання на основну публікацію