Гідроксиди та їх класифікація

Як ви вже знаєте підстави утворюються атомами металів і гідроксогруп (ОН), тому інакше їх називають гідроксидами. Існує кілька класифікацій підстав.

1. По відношенню до води вони поділяються на:

  • розчинні,
  • нерозчинні.

До розчинною підстав відносяться гідроксиди лужних і лужноземельних металів, тому їх називають лугами. У цю ж групу можна віднести і гідроксид амонію, але він на відміну від перших, є більш слабким електролітом. Підстави, утворені іншими металами в воді не розчиняються. Луги в водному розчині диссоциируются повністю до катіонів металу і аніонів гідроксид – іонів ОН-. Наприклад: NaOH → Na + + OH-.

2. По взаємодії з іншими хімічними речовинами гідроксиди діляться на:

  • основні гідроксиди,
  • кислотні гідроксиди (кисень кислоти),
  • амфотерні гідроксиди.

Цей поділ залежить від заряду катіона металу. Коли заряд катіона дорівнює +1 або +2, то гідроксид буде володіти основними властивостями. Амфотерними підставами вважаються гідроксиди, катіони металу яких мають заряд, рівний +3 і +4.

Але існує ряд винятків:

  • La (OH) 3, Bi (OH) 3, Tl (OH) 3 – основи;
  • Be (OH) 2, Sn (OH) 2, Pb (OH) 2, Zn (OH) 2, Ge (OH) 2 – амфотерні основи.
Посилання на основну публікацію