✅Генетичний зв’язок між різними класами вуглеводнів

Даний урок має мету сформувати в учнів цілісне уявлення про вуглеводні різних класів, продемонструвати їх генетичну взаємозв’язок, підкреслити вирішальний вплив будови органічної сполуки на його хімічні властивості.

Урок доцільно провести у формі семінару, на якому вчитель за допомогою бесіди систематизує і коригує знання учнів, встановлює причинно-наслідковий зв’язок у ланцюжку понять

Склад. Будова. Властивості

У вступній частині уроку вчитель підкреслює значення вуглеводнів для сучасних галузей промисловості, техніки, повсякденного життя людей.

Ці речовини, як в індивідуальному стані, так і у вигляді природних сумішей (газ, нафта, вугілля), служать сировиною для виробництва десятків тисяч більше складних органічних сполук, несуть у наші домівки тепло і світло.

Без них з ужитку зникли б багато звичні речі:

  • вироби з пластмас, гуми;
  • засоби побутової хімії;
  • косметика.

У чому ж криються причини різноманіття вуглеводнів? Відповідаючи на це питання, школярі звертаються до понять гомологічного ряду, ізомерії, здатності атома вуглецю з’єднуватися один з одним у довгі ланцюжки, утворювати кратні зв’язку.

Повторити класифікацію вуглеводнів та генетичний зв’язок між різними типами допомагає схема, приклад якої представлений на малюнку 19. Вона може бути заздалегідь виконана у вигляді плаката, слайд або плівки для кодоскопа.

Учитель просить сформулювати відмінні ознаки кожної групи вуглеводнів. Граничні до межі насичені атомами водню, не містять кратних зв’язків або циклу; ненасичені мають хоча б одну подвійну або потрійну зв’язок між атомами вуглецю; циклічні містять замкнутий ланцюжок вуглецевих атомів.

Як відрізняються вуглеводні за складом? Гомологи розрізняються на одну або кілька груп СН2 (Гомологічна різниця), ненасичені та циклічні – меншим числом водневих атомів в порівнянні з вуглецевими.

Звідси випливає перший важливий висновок: перетворити вуглеводні одного типу в інший можна за допомогою приєднання або відщеплення атомів водню.

Цей метод придатний для більшості переходів, проте не є універсальним. Стрілками на схемі пов’язані вуглеводні, які можна безпосередньо перетворити один в одного одній реакцією.

Для ілюстрації сказаного вчитель пропонує здійснити кілька ланцюжків перетворень (генетичних переходів):

  • етан → етилен → ацетилен → бензол;
  • бензол → циклогексан → н-гексан → пропен;
  • метан → ацетилен → етилен → етан;
  • 2-метилбутан → 2-метілбутадіен-1,3 → 2-метилбутен-2.

По можливості учитель повторює думку про взаємозв’язок органічних і неорганічних речовин, живої і неживої природи.

Наприклад, метан можна отримати з неорганічної речовини карбіду алюмінію, ацетилен – з карбіду кальцію, суміш граничних J вуглеводнів 6-12 атомами вуглецю отримують з суміші СО і H2 (синтез-газ). З іншого боку, все вуглеводні при згорянні утворюють неорганічні продукти.

Посилання на основну публікацію