Генетичний ряд металів

У цій статті поговоримо про генетичному ряді металів. Індивідуальні хімічні речовини прийнято поділяти на 2 групи: прості і складні речовини.

  Генетичний ряд металів

 Дана схема дає спрощене уявлення про генетичну ряді металів.

 Зверху розташовуються група металів і водень, будова якого відрізняються від будови атомів інших елементів. На зовнішньому рівні сидить 1 електрон, як у лужних металів, але в той же час не вистачає 1го електрона до заповнення зовнішнього рівня.

 Грунтуючись на генетичному ряді метали утворюють основні оксиди. Водень утворює специфічний амфотерний оксид – воду Н2О, яка при взаємодії з основним оксидом дає підставу (луг). Такі реакції йдуть, як правило, без зміни ступеня окиснення. Зі зміною відбуваються лише ті реакції, в яких з простих речовин утворюються складні:

 

2Cu + O2 = 2CuO,

 Основні оксиди реагують з неметалами, кислотними оксидами, кислотами, кислими солями.

 В залежності від кислоти, металу або складальні утворюються різні солі. Наприклад:

 Cu(ОН)2 + H2SO4= [Cu(OH)2]SO4.

Посилання на основну публікацію