Фізичні властивості спиртів – хімія

Нижчі і середні члени ряду граничних одноатомних спиртів, які містять від одного до одинадцяти атомів вуглецю –  це рідини.

Вищі спирти (починаючи з С12Н25ОН) при кімнатній температурі – тверді речовини.

Нижчі спирти мають характерний алкогольний запах і пекучий смак, добре розчинні у воді.

У міру збільшення вуглеводневого радикалу розчинність спиртів у воді знижується, наприклад октанол вже не змішується з водою.

Атом кисню, який входить до гідроксильної групи молекул спиртів, відрізняється від атомів водню і вуглецю по здатності притягувати і утримувати електронні пари. Завдяки цьому в молекулах спиртів є наступні полярні зв’язки:

  • С-О;
  • О-Н.

Внаслідок полярності зв’язку О-Н і значного часткового позитивного заряду, локалізованого (зосередженого) на атомі водню, водень гідроксильної групи має кислотний характер. Цим він відрізняється від атомів водню, які входять до вуглеводневого радикалу.

Необхідно відзначити, що атом кисню гідроксильної групи має частковий негативний заряд і дві неподілені електронні пари, що дає можливість спиртам утворювати особливі, так звані водневі зв’язки між молекулами.

Водневі зв’язки виникають при взаємодії частково позитивно зарядженого атома водню однієї молекули спирту і частково негативно зарядженого атому кисню іншої молекули.

Саме завдяки водневим зв’язкам між молекулами спирти мають аномально високі для своєї молекулярної маси температури кипіння.

Так, пропан (Мr(С3Н8) = 44) при звичайних умовах є газом, найпростіший з спиртів – метанол (Мr(СН3ОН) = 32) у звичайних умовах – рідина.

Посилання на основну публікацію