Енергетичні рівні — доповідь

Далі нам необхідно детально розібрати як розподіляються електрони в атомі. Їх рух не хаотично, а підпорядковане конкретному порядку. Які – то з наявних електронів, притягуються до ядра з досить великою силою, а інші навпаки, притягуються слабо. Першопричина такої поведінки електронів ховається в різному ступені віддаленості електронів від ядра. Тобто, ближче знаходиться до ядра електрон, стане міцніше з ним взаємопов’язаний.

Ці електрони просто не можна від’єднати від електронної оболонки. Чим електрон далі від ядра, тим простіше «витягнути» його з оболонки. Так само, запас енергії електрона зростає, у міру віддалення від ядра атома. Енергія електрона визначається головним квантовим числом n, що дорівнює будь-якому натуральному числу (1,2,3,4 …).

Електрони, що мають однакове значення n, утворюють один електронний шар, як би відгороджуючись від інших електронів, що пересуваються на віддаленій відстані. На малюнку 1 зображені електронні шари, що містяться в електронній оболонці, в центрі ядро ​​атома.

Ви можете помітити, як в міру віддалення від ядра збільшується обсяг шару. Отже, чим далі шар від ядра, тим більше в ньому електронів.

Електронний шар, містить в собі електрони, подібні за показниками енергії. З – за цього, такі шари часто називають енергетичними рівнями. Скільки ж рівнів може містити атом? Кількість енергетичних рівнів дорівнює номеру періоду в таблиці Менделєєва Д.І. в якому знаходиться елемент. Наприклад, фосфор (Р) знаходиться в третьому періоді, значить атом фосфору має три енергетичних рівня.

Мал. 2

Як дізнатися максимальну кількість електронів, розташованих на одному електронному шарі? Для цього використовуємо формулу Nmax = 2n2, де n – це номер рівня.
Отримаємо, що перший рівень містить всього 2 електрона, другий – 8, третій – 18, четвертий – 32.

Кожен енергетичний рівень містить в собі підрівні. Їх буквені позначення: s-, p-, d- і f-. Подивіться на милюнок:


Тут зображені підрівні. Е – це енергія (згадайте, що вона зростає в міру віддалення електрона від ядра).

Різним кольором позначені енергетичні рівні, а смужками різної товщини підрівні.

Найтонший підрівень позначається буквою s. 1s – це s-підрівень першого рівня, 2s – це s-підрівень другого рівня і так далі.

На другому енергетичному рівні з’явився p-підрівень, на третьому – d-підрівень, а на четвертому f-підрівень.

Запам’ятайте побачену закономірність: перший енергетичний рівень включає одну s-підрівень, другий два s- і p- підрівні, третій три s-, p- і d-підрівні, а четвертий рівень чотири s-, p-, d- і f-підрівні .

На s-підрівні можуть знаходиться тільки 2 електрони, на p-подуровне- максимум 6 електронів, на d-підрівні – 10 електронів, а на f-підрівні до 14 електронів.

Посилання на основну публікацію