Електронна формула елемента

 Алгоритм складання електронної формули елемента:

  • Визначте число електронів в атомі використовуючи Періодичну таблицю хімічних елементів Менделєєва Д. І..
  • За номером періоду, в якій розташований елемент, визначте число енергетичних рівнів; число електронів на останньому електронному рівні відповідає номеру групи.
  • Рівні розбити на підрівні і орбіталі і заповнити їх електронами у відповідності з правилами заповнення орбіталей:

Необхідно пам’ятати, що на першому рівні знаходиться максимум 2 електрона 1s2, на другому – максимум 8 (два s і р шість: 2s2 2p6), на третьому – максимум 18 ( два s, шість p, і десять d: 3s2 3p6 3d10).

Головне квантове число n має бути мінімально.

Першим заповнюється s-підрівень, потім р-, d – b f-підрівні.

Електрони заповнюють орбіталі у порядку зростання енергії орбіталей (правило Клечковского).

В межах підрівня електрони спочатку по одному займають вільні орбіталі, і тільки після цього утворюють пари (правило Хунда).

На одній орбіталі не може бути більше двох електронів (принцип Паулі).

Приклади.

1. Складемо електронну формули азоту. У періодичній таблиці азот знаходиться під №7.

Електронна формула елемента

 

Електронна формула елемента

 

2. Складемо електронну формулу аргону. У періодичній таблиці аргон знаходиться під №18.

1s22s22p63s23p6.

Електронна формула елемента

 

3. Складемо електронну формулу хрому. У періодичній таблиці хром знаходиться під №24.

1s22s22p63s23p64s13d5

Електронна формула елемента

4. Складемо електронну формулу цинку. У періодичній таблиці цинк знаходиться під №30.

 

1s22s22p63s23p64s23d10

 

Звернемо увагу, що частина електронної формули, а саме 1s22s22p63s23p6 – це електронна формула аргону.

Електронну формулу цинку можна представити у вигляді:

[Ar]4s23d10.

Посилання на основну публікацію