1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Хімія
  3. Електронна будова атома вуглецю

Електронна будова атома вуглецю

Вивчення матеріалу в курсі хімії 9 класу починалося з формування в учнів уміння характеризувати властивості елемента за його положенням в Періодичній системі. Цей дедуктивний підхід (від загального до конкретного) закріплювався в неорганічної хімії при вивченні властивостей елементів головних підгруп. У хлопців вже сформувалося уявлення про значення Періодичного закону не тільки для класифікації елементів, але і для передбачення властивостей утворених ними речовин на підставі будови атома. В 10 класі відбувається своєрідна «передача естафети» від одного великого узагальнення іншому: від періодичного закону до теорії будови органічних речовин А. М. Бутлерова. Тому вчитель, в черговий раз підкреслюючи значення робіт Д. І. Менделєєва в хімії, при самому безпосередньої участі хлопців перевіряє «виживаність» їх знань в області будови атома та його впливу на властивості елемента.

Бесіда проходить у формі бесіди. На свій короткий питання вчитель повинен отримати не менше лаконічний і обґрунтовану відповідь, при необхідності конкретизувати або уточнити його. Питання вчителя можуть бути такого плану (на перші два-три питання вчитель оформляє відповідь так, щоб хлопці зрозуміли, що від них вимагається).

1. Який заряд ядра атома вуглецю? (Заряд ядра атома вуглецю дорівнює плюс шести, оскільки цей елемент в Періодичній системі Д. І. Менделєєва має порядковий номер 6.)

2. Яке число протонів в ядрі атома вуглецю? (Число протонів в ядрі дорівнює порядковому номеру елемента, тобто шести.)

3. Скільки нейтронів міститься в ядрі ізотопу вуглецю 12С? (Число нейтронів дорівнює різниці між масовим числом атома і числом протонів в ядрі, тобто 12 – 6 = 6.)

4. Скільки електронів в атомі вуглецю?

5. Скільки енергетичних рівнів в атомі вуглецю?

6. Яке число електронів на зовнішньому електронному рівні?

7. Зобразіть спільну електронну формулу атома вуглецю?

8. Що таке орбіталь?

9. Які форми електронних орбіталей ви знаєте?

10. Які орбіталі і скільки їх складають зовнішній електронний рівень вуглецю?

11. Як записати квантові діаграми атома вуглецю в основному і збудженому станах? Яке число неспарених електронів в тому і іншому випадку?

Перед тим як перейти до питання про механізм утворення ковалентного зв’язку, вчитель за допомогою повітряних куль демонструє форми s- і р-рбіталей. Якщо s-орбіталь цілком наочно зображує кулька округлої форми, то для «виготовлення» об’ємної вісімки знадобиться куля довгастий. Його несильно надувають, стискають посередині пальцями, стиснутими в кільце, і кілька разів повертають одне з утворюються хмар. За допомогою трьох куль можна зобразити взаємно перпендикулярне розташування осей трьох р-орбіталей, скріпивши їх за вузли.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Фізичні явища в хімії