Електроліз солей карбонових кислот

Електроліз по Кольбе – це електроліз розчинів солей карбонових кислот. В ході реакції утворюються відповідні алкани.

Наприклад, розглянемо електроліз водного розчину ацетату натрію CH3COONa. У водному розчині ацетату натрію практично повністю дисоціює:

CH3COONa → CH3COO- + Na +

При цьому на катод притягуються катіони натрію Na + і молекули води H2O. Відновлюватися на катоді будуть молекули води:

K (-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH-

На аноді окислюються ацетат-іони, а саме, атом вуглецю карбоксильної групи. При цьому від карбоксильної групи залишаються метильні радикали, які з’єднуються між собою з утворенням газоподібного етану.

A (+): 2CH3COO- – 2e = 2CO2 + CH3-CH3

Сумарне рівняння електролізу ацетату натрію виглядає так:

2CH3COONa + 2H2O → H2 + 2NaOH + 2CO2 + CH3-CH3

У загальному вигляді виходить:

2R-COONa + 2H2O → H2 + 2NaOH + 2CO2 + R-R

Тобто при електролізі розчину пропионата калію утворюється бутан:

2CH3CH2-COONa + 2H2O → H2 + 2NaOH + 2CO2 + CH3CH2 – CH2CH3

Посилання на основну публікацію