Електролітична дисоціація кислот — коротко

При дисоціації кислот утворюються аніони кислотного залишку і завжди катіони водню (H +).

Наприклад: HCl ↔ H + + Cl-

Слабкі багатоосновні кислоти дисоціюють сходами. Розглянемо на прикладі фосфорної кислоти:
Н3РО4 ↔ Н + + Н2РО4-1
Н2РО4-1 ↔ Н + + НРO4-2
НРО4-2 ↔ Н + + PО4-3

Посилання на основну публікацію