1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Хімія
  3. Електроліти, неелектроліти, електролітична дисоціація

Електроліти, неелектроліти, електролітична дисоціація

Електроліти вельми корисні, так як застосовуються в медицині, техніці, біології, електроніці, машинах і т.д. Тому хоча б розуміти, як вони працюють і з чого виходять буде завжди до речі.

Перед вивченням теми, можливо, необхідно трохи згадати про кристалах і їх решітках.

Так ось кристали при розчиненні у воді, втрачають свою структуру, розпадаються на окремі частки.

А ті речовини, що в твердому, розплавленому або розчиненому вигляді проводять струм, називають електролітами, ті, що не проводять – неелектролітами.

І що цікаво: розчини (а також розплави) неорганічних сполук (кухонна сіль, сода, …) добре проводять електрику, а органічних немає (цукру, етилового спирту, …).

Неелектролітів мають неполярну або слабополярная зв’язок (наприклад, кисень або спирт).

Електроліти мають або іонну, або сільнополярних ковалентний зв’язок: солі, кислоти, підстави. Електроліт, розчиняючись або розплавляючись, розпадається на іони і катіони, тобто позитивні і негативні частинки, які починають проводити струм.

Наприклад, молекули води жорстоко рвуть кристалічну решітку електролітів. Негативні кінці молекул води прикріплюються до позитивних іонів, а позитивні частини молекул до негативних (- тягнеться до +, а плюс до мінуса). Так виходить гідратований розчин, в якому всі частинки оточені молекулами води.

Але для цього розщеплення потрібна енергія (енергія гідратації). А кристали пручаються, використовуючи енергію кристалічної решітки.

Так що якщо енергія гідратації> енергію кристалічної решітки, то в навколишнє середовище виділиться тепло, а якщо менше, то навпаки поглине зі світу, для проведення гідратації.

Наприклад, 1 моль солі NaCl розпадеться на 1 моль Na + і 1 моль Cl. Цей розпад ще називають електролітичної дисоціацією.

У вигляді формули записується так (зі стрілкою):

NaCl → Na + + Cl

Або так, якщо атомів більше одного:

CaCl2  Ca2 + + 2Cl (що логічно, так як заряд кожного атома кальцію буде в 2 рази більше, так як число його атомів в 2 рази менше, ніж хлору).

Варто запам’ятати, що в солях завжди отщепляется метал з позитивним зарядом (який зазвичай дорівнює номеру групи в таблиці Менделєєва) і аніон-гідроксид.

Кислоти розкладаються на водень (завжди позитивний катіон, який створює кислотне середовище) і кислотний залишок:

H2SO4  2H + + SO42- (ситуація, як і з солями: позитивний заряд дорівнює негативному)

Зазвичай ці формули прописані на кожному підручнику.

Чим краще розпадається на іони речовина, тим сильніший це електроліт (наприклад, HCl).

Якщо розпад частковий або речовина взагалі нерозчинний, то це слабкий електроліт (наприклад, H2S). У таких випадках речовина може назад (асоціюватися) в молекули початкового речовини. У таких реакціях ставлять подвійну стрілку ⇄

Природно, сильні електроліти дозволяють значно краще проводити електричний струм.

Ступінь розпаду (дисоціації) речовини зазвичай вважають за формулою:

α = v / v0 * 100%

  • v – скільки речовини було
  • v0 – скільки розчинилося

У сильних зазвичай 50% (0,5) і більш, а у слабких менше 10%. Хоча на цей процес впливає і температура, і концентрація розчину, і інших чинників.

Рух струму відбувається так: позитивні іони (катіони) рухаються до негативного електроду (катоду), отри

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Спирти і феноли