Доповідь на тему “Хімія”

Хімія – це наука про речовинах та їх властивості, про перетвореннях речовин і способах управління цими перетвореннями.

У сучасному світі Хімія відіграє одну з провідних ролей серед усіх наук. І займає це місце по праву. Сучасну медицину, металургію, різні види промисловості неможливо уявити без досягнень, яких досягла хімія. Кожна галузь виробництва використовує ці досягнення.

Людина ще з давніх-давен тісно пов’язаний з хімічними процесами. Коли первісною людиною був запалений вогонь, він використовував його для приготування їжі, обігріву житла, випалу гончарних виробів.

Подальший розвиток людини вже було тісно пов’язане зі знаннями про речовини. Метали стали наступним кроком людської цивілізації. З’явилися цілі епохи: слідом за кам’яним століттям прийшов мідний, бронзовий, потім настав залізний вік.

Мідь, золото, срібло, свинець, олово, залізо – це одні з перших металів, які були використані людиною. Їх застосування йшло одночасно в Азії, Африці, Європі в V-VI м тисячоліттях до н.е. У той же час з розвитком металургії йшов розвиток виготовлення кераміки і скла, лікарських препаратів, і косметики. Вчені античної Греції внесли найбільший вклад в розвиток науки. Серед них Аристотель, Платон, Емпедокл.

Саме важливі теоретичні знання Аристотеля стали фундаментом наступної епохи в розвитку хімії, а саме алхімії. Алхімія донаукове напрямок в хімії, що зародилися в III-IV столітті до н.е. Вона проіснувала до XVI.в., коли відбувається її занепад. Вважається, що батьківщина алхімії це Древній Єгипет. Головною метою алхіміків було перетворення НЕ благородних металів в благородні або в цінні, наприклад в золото. В цьому і полягала головна мета хімії до XVI століття. Алхімія була широко поширена в Арабському світі, Греції, Римі, Європі, Китаї, Індії. На Русі ж алхімія була розвинена, вкрай слабо. Безсумнівно, що саме алхімія стала фундаментом при розвитку сучасної хімії. Вона зіграла свою історичну роль.

З XVI по XVIII століття починається становлення хімії як науки. Хімічна наука в повній мірі стає на службу людині. З’являються нові закони, раніше невідомі знання стають, відкриті людині. Нові імена в науки. М.В. Ломоносов великий Російський вчений саме з його працями пов’язано розвиток хімії в Росії. У XVII столітті Р. Бойль дав поняття «хімічний елемент» У другій половині XVIII століття хімія стає повноцінною наукою.

Створення періодичної таблиці елементів вченим Д.І. Менделєєвим стало ще одним вагомим внеском. З XIX в. бере свій початок новий напрямок органічна хімія. У нинішній час хімія працює над такими завданнями як джерела альтернативного палива. Не секрет що нафта і газ не поновлювані ресурси. Хімія працює в багатьох напрямках таких як виготовлення всіляких полімерних матеріалів. Від парфумерії до сільського господарство. Величезне число хімічних лабораторій працюють по всьому світу на благо людства.

Посилання на основну публікацію