Чим відрізняються фізичні явища від хімічних?

У природі відбувається безліч різних явищ. Це:

 • різні рухи;
 • взаємодії;
 • горіння;
 • світіння;
 • зміна тіл;
 • плавлення;
 • кипіння та ін.

Все це безліч природних явищ можна розділити на фізичні і хімічні.

Фізичні явища вивчає фізика, а хімічні – хімія.

При фізичних явищах хімічний склад тіл не змінюється. Які речовини входили до його складу, ті й залишаються. При фізичних явищах може змінюватися агрегатний стан речовини, її форма та ін.

Фізичні явища - види

Так вода залишається водою в пароподібному, рідкому і твердому стані. Змінюючи температуру, воду можна перетворити на лід або пар, а потім назад.

При хімічних явищах одні речовини перетворюються в інші з новими властивостями. Якщо спалити папір, то утворюється в основному вуглекислий газ, пари води і зола. Тобто папір зникне, а утворюються нові речовини.

Коли іржавіє залізо, то воно вступає в реакцію з киснем повітря і утворюється оксид заліза. При цьому оксид заліза і залізо – це різні речовини, з різними властивостями.

Хімічні явища називають хімічними реакціями.

Речовини, що вступають у хімічну реакцію, реагують між собою, утворюючи нові речовини.

Про протіканні хімічної реакції можна судити по:

 • зміні запаху;
 • кольору;
 • утворення осаду;
 • виділенню газу;
 • зміни температури;
 • світінню.

Ознаки хімічних явищ

У кожного речовини є свої особливі хімічні властивості. Хімія вивчає хімічні властивості речовин, їх будову і взаємне перетворення.

Найчастіше фізичні та хімічні явища відбуваються спільно, тому по зміні фізичних властивостей тіла можна судити про протікаючі у ньому хімічні реакції.

Посилання на основну публікацію